Huurlastenaudit

Bovenop huur betaalt u in een commercieel pand of kantoor vaak huurlasten.  Het aandeel hiervan in de totale huisvestingskost is erg aanzienlijk geworden.

 

Onze expert-auditeurs voeren een volledige doorlichting uit van deze aangerekende kosten.  Wij gaan na of de kosten terecht ten laste van de huurders zijn en of deze correct werden doorgerekend. Sommige onderhoudscontracten zijn verouderd, overbodig of alles behalve transparant. Na deze audit kan de afrekening betwist worden met oog op een correctie die ervoor zal zorgen dat uw huisvestingskost daalt.  Besprekingen met de verhuurder kunnen wij op ons nemen.

Onze experten zijn  ervaren in professioneel vastgoed.