Aandachtspunten bij woninghuur vanaf 2019 in Vlaanderen

Vanaf 2019 gelden er andere spelregels als u een nieuw woninghuurcontract sluit in het Vlaams gewest. Waar houdt u dan het best rekening mee? Kunt u uw bestaand modelcontract dan nog gebruiken?Ook in Vlaanderen nieuwe spelregels

Nu in de drie gewesten het geval. In Brussel en Wallonië waren er al langer specifieke spelregels rond woninghuur. Voor contracten gesloten vanaf 2019 zijn er ook in het Vlaams gewest nieuwe spelregels.


Overzicht spelregels woninghuur per gewest

  • Brussels gewest (ord. 27.07.2017, BS 30.10.2017) Sinds 01.01.2018

  • Waals gewest (ord. 14.03.2018, BS 28.03.2018) Sinds 01.09.2018

  • Vlaams gewest (decr. 24.10.2018, BS 07.12.2018) Vanaf 01.01.2019


Enkel voor nieuwe contracten. Heeft u een schriftelijk contract dat al loopt, dan hoeft u er geen rekening mee te houden, zelfs niet als het verlengd wordt. De spelregels gelden enkel voor nieuwe contracten voor de verhuur van een hoofdverblijf.

De meeste spelregels zijn niet gewijzigd. Al bij al blijft de regeling grotendeels bij het oude. De meeste bepalingen van de vroegere Woninghuurwet worden gewoon overgenomen. Toch zijn er ook wijzigingen waar u het best rekening mee houdt.


Wat zijn de aandachtspunten?

Uw oud model van huurcontract gebruiken?Er zijn wellicht heel wat aanpassingen nodig... Houd in ieder geval rekening met de verplichte vermeldingen. Zo moet u naast de identiteit van huurder en verhuurder ook de begindatum, de exacte duur, de huurprijs en de regeling over de kosten en de lasten opnemen. Er moet ook een aanwijzing zijn van alle ruimtes die deel uitmaken van de huur.


Let op!

U moet in het contract ook verwijzen naar de ‘vulgariserende toelichting’ die de Vlaamse regering zal opmaken. Voorlopig is die nog niet beschikbaar. Het is voldoende om te verwijzen naar de toelichting; u hoeft ze niet toe te voegen.

Wijziging in de huurwaarborg. In het Vlaams gewest is de huurwaarborg die u op een geblokkeerde rekening kunt laten plaatsen, verhoogd tot drie maanden huur (in plaats van twee).


Let op!

De huurder kan ook kiezen voor een andere waarborg, nl. een bank- of OCMW-waarborg of een zekerheidsstelling bij de bank. Wat hij kiest, merkt u niet op, omdat de bank een standaarddocument bezorgt.

Huurder moet zich verzekeren. Uw huurder moet zijn aansprakelijkheid voor brand- en waterschade verzekeren. U moet als verhuurder een brandverzekering hebben.

Tijdig registreren. Het blijft in Vlaanderen van belang dat u het contract binnen de twee maanden registreert. Voortaan is dat ook voor een contract van korte duur belangrijk. Is het contract niet tijdig geregistreerd, dan kan de huurder voortaan ook het contract van korte duur opzeggen zonder opzegtermijn of vergoeding.


Conformiteitsattest vooraf vragen? Heeft u een conformiteitsattest dat dateert van binnen de drie maanden vóór de aanvang van de huur, dan geldt dat als vermoeden dat het pand in goede staat was bij aanvang. Zo kunt u vermijden dat het contract ooit om die reden nietig verklaard wordt. U kunt dan bovendien sneller aantonen dat de huurder zelf het pand verwaarloosd heeft...


Gebruik ons modelcontract indien u vanaf 2019 een nieuw woninghuurcontract sluit. Ook al zijn de meeste spelregels niet gewijzigd, houd toch rekening met o.a. een aantal nieuwe vermeldingen, zoals een verwijzing naar een toelichting, een nieuwe huurwaarborg en de verplichte brandverzekering.

217 views