top of page
  • MEXP

Asbestattest vanaf 23 november 2022 verplicht in Vlaanderen

Door een recent ministerieel besluit zal een asbestattest in Vlaanderen verplicht zijn bij een verkoop vanaf 23 november 2022. Wanneer geldt die verplichting precies en wat houdt ze in?Asbestattest weldra verplicht


Wat is een asbest(inventaris)attest? In zo’n attest geeft een gecertificeerd asbestdeskundige uitleg over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat daarvan is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.


Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop. Door de publicatie van een recent Vlaams besluit (MB 01.04.2022, BS 22.04.2022) is een asbestattest in Vlaanderen verplicht voor elke verkoop van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001, en dat vanaf 23 november 2022. De verplichting geldt dus enkel voor een verkoop van een gebouw dat gelegen is in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië is een dergelijke verplichting immers niet voorzien.


Ruimer dan enkel verkoop. Het geldt niet enkel voor verkoop, maar voor elke overdracht van een eigendomsrecht (ook bv. een schenking), of een vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of een zakelijk recht van gebruik. Een erfenis valt er buiten.


Wat houdt de verplichting juist in? Ten laatste bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst (of ook wederzijdse koop-verkoopbelofte) deelt u het asbestattest mee aan de koper. Neem in de verkoopovereenkomst de volgende gegevens op: de vermelding dat de inhoud van het geldige asbestattest voorafgaand meegedeeld is aan de koper, de datum, de unieke code en de samenvattende conclusie. Strikt genomen volstaat het als u die informatie geeft en het attest overhandigt bij de ondertekening van de notariële akte.


Wanneer daarmee rekening houden?


Niet voor compromis getekend vóór 23 november 2022. Is het compromis voordien ondertekend, dan heeft u geen asbestattest nodig, ook al wordt de authentieke akte pas nadien verleden. Het compromis nog voordien sluiten, kan voor de verkoper dus wel een besparing zijn. Het attest kost immers zo’n € 300 à € 600.


Goed om te weten. Of een gebouw dateert van vóór 2001 kunt u nagaan in de kadastrale legger of u kunt dat opmaken uit documenten over de uitvoering of oplevering van de werken.


Voor alle gebouwen. De verplichting geldt voor woningen, industriegebouwen, kantoren, winkels, horeca, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, enz., waarvan de (som van de) grondoppervlakte(s) groter is of gelijk is aan 20 m², of wanneer de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m², maar het gebouw deel uitmaakt van een grotere constructie.


Niet nodig als verhuurder. Nu toch nog niet. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw, dat dateert van vóór 2001, beschikken over een asbestattest. Voorlopig moet u als verhuurder dus nog geen asbestattest laten opmaken. Indien u als verhuurder toch zou beschikken over een asbestattest, bent u wel verplicht om een kopie van dat attest te overhandigen aan de huurder.


Hoe zit dat in een appartementsgebouw? Voor de private delen geldt de algemene regel dat u vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig heeft. Voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw moet er een apart asbestattest opgesteld worden. Die verplichting geldt echter pas vanaf 1 mei 2025.


Klik hier en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.


65 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page