De handelshuurprijs op basis van de omzet?Kunt u de huurprijs koppelen aan de omzet?

Om leegstand van hun pand te vermijden, stellen verhuurders aan nieuwe handelshuurders soms voor om de huurprijs te betalen op basis van hun omzet. Zo moet de huurder bij de opstart minder huur betalen. Zodra de zaak succesvoller wordt, betaalt hij meer. U kunt als verhuurder ook vragen dat er een minimumhuurprijs vastgelegd wordt.


Kan dat juridisch gezien wel?

Kortweg: ja. De Handelshuurwet voorziet immers enkel dat de prijs ‘bepaald’ is of ‘bepaalbaar’ is. Het moet wel duidelijk zijn hoe de huurprijs dan bepaald wordt. De huurder zal bv. twee maanden na de afsluiting van het boekjaar zijn jaarcijfers moeten voorleggen. De bijpassing of vermindering van de huurprijs zal dan iets later ingaan.


Die huurprijs nadien nog herzien?

Normaal gezien kan de huurder driejaarlijks de herziening van de huurprijs vragen indien er nieuwe omstandigheden zijn, bv. veel leegstand in de buurt waardoor de huurprijs 15% lager zou liggen. De rechter oordeelde dat bij een omzethuur zo’n aanpassing niet meer mogelijk is (vred. Westerlo, 12.03.2016) . De huurprijs is immers losgekoppeld van de huurwaarde van het pand.


De wet laat toe dat de huurprijs aan de omzet van de handelshuurder gekoppeld wordt. In dat geval kan de huurder geen driejaarlijkse herziening vragen omwille van nieuwe omstandigheden, zei de rechter.

45 views