De indexatie bij handels- en gemene huurContract moet dit voorzien bij gemene huur en handelshuur. Voor handelshuur en gemene huur, bv. de huur van een kantoor of garage, is indexatie slechts mogelijk indien de huurovereenkomst dit voorziet. Is het niet voorzien, dan kunt u niet indexeren.

Eén keer per jaar. De indexaanpassing kan ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst gebeuren. Indien de huurovereenkomst ingegaan op 01.11.2018, kan de huurprijs dus geïndexeerd worden vanaf 01.11.2019.

Vergeten, wat dan? Indien u vergat de huurprijs te indexeren, kunt u op ieder moment vragen dat de huurder de verhogingen van het afgelopen jaar betaalt. Dit geldt zowel voor een handelshuur als voor een gemene huur. Indien uw huurder weigert deze verhoging van de huurprijs te betalen na aanmaning, heeft u als verhuurder een termijn van één jaar om de vordering tot betaling van de huurindexering in te stellen.

116 views