De nieuwe Appartementswet: wat wijzigt er als verhuurder?

Vanaf 01.01.2019 wijzigt er heel wat aan de federale Appartementswet. Dit is ook van belang indien u als mede-eigenaar een appartement verhuurt. Hoe zit dat en wat wijzigt er hier precies? Welke informatie geeft u aan de huurder?


Bij verhuur van appartement. Indien u als mede-eigenaar een appartement verhuurt, moet u uw huurder voldoende informeren.

Over de statuten? De statuten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Hierdoor zullen deze documenten ook automatisch gelden voor derden zoals een huurder. Tekent de huurder het huurcontract, dan wordt er verondersteld dat hij die documenten kent of tenminste dat de verhuurder hem op het bestaan van die documenten wijst.

Let op! Ook al is het niet wettelijk verplicht, u doet er als verhuurder goed aan om de statuten te bezorgen. U heeft er immers belang bij dat uw huurder de rechten en plichten die erin opgenomen zijn, kent en nakomt.

Reglement van interne orde. Omdat dit niet overgeschreven werd op het hypotheekkantoor, kunt u als verhuurder niet verwachten dat uw huurder dit automatisch kent.

Let op! Hetzelfde geldt voor beslissingen van de algemene vergadering die voor de huurder van belang zijn en die dateren van vóór de ingang van de huur.

Die moet u als verhuurder meedelen. De wet voorziet dat u de huurder inlicht over het bestaan van het reglement van interne orde en het register van beslissingen van de algemene vergadering. U kunt als verhuurder eventueel een kopie van die documenten aan het huurcontract toevoegen. Voorzie het best in het contract dat de huurder er kennis van nam en zich verbindt om ze na te leven.

En de nieuwe beslissingen? Ook de beslissingen die de algemene vergadering van mede-eigenaars neemt tijdens de looptijd van de huur, kunnen van belang zijn voor de huurder.

Tot nu toe was dat de taak van de syndicus. Alle nieuwe beslissingen of wijzigingen in het reglement van interne orde moest de syndicus ook aan de huurders in het gebouw bezorgen. Wat wijzigt er vanaf 01.01.2019?

Een ruimere opdracht als verhuurder! Vanaf 01.01.2019 is het niet langer de syndicus die de huurder moet informeren over de beslissingen van de algemene vergadering, maar de verhuurder.

Dit moet aangetekend gebeuren! De wet voorziet dat u als verhuurder de notulen aangetekend(!) aan de huurder moet bezorgen en dit binnen de 30 dagen nadat u die van de syndicus ontvangen heeft. Een zware extra verplichting dus...

Let op! Vergat u een beslissing te melden aan uw huurder die nochtans voor hem van belang is, bv. dat hij voor de verhuis de lift niet mag gebruiken, dan riskeert u mee op te draaien voor de gevolgen van het feit dat de huurder dit niet wist.

Tip. U kunt eventueel wel met de syndicus afspreken dat hij dit op zich neemt tegen een extra vergoeding.

Huurder kan beslissing aanvechten. Het was reeds zo dat de huurder net zoals een mede-eigenaar de beslissing van de algemene vergadering ook kan aanvechten als ze onrechtmatig, onregelmatig of bedrieglijk is.

Let op! Dat moet voortaan gebeuren binnen de termijn van twee maanden nadat de beslissing aan de huurder ter kennis gebracht werd (voorheen was dat drie maanden) en uiterlijk binnen de vier maanden na de algemene vergadering. Vanaf 01.01.2019 bent u als verhuurder – en dus niet langer de syndicus – verplicht om uw huurder op de hoogte te brengen van de notulen van de algemene vergadering. Dit moet u als verhuurder aangetekend doen en binnen de 30 dagen nadat u zelf de notulen ontvangen heeft van de syndicus.

1,518 views