De Vlaamse woninghuur als er meerdere huurders zijn...

De nieuwe Vlaamse regeling voorziet – anders dan in de twee andere gewesten – dat u als verhuurder vanaf 2019 in sommige gevallen verplicht bent om een extra huurder te aanvaarden, bv. bij cohousing. Hoe gaat u daar het best mee om?


Gehuwden/wettelijk samenwonenden

Automatisch beiden huurder! Elke partner is tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning van rechtswege huurder en staat volledig in voor de betaling van de huur. Dat is zelfs zo als de partner niet meetekent en/of de huurder na het sluiten van het contract huwt. Die regeling bestond voorheen ook al en de nieuwe regeling (decreet van 24.10.2018) die enkel geldt voor contracten gesloten vanaf 2019, wijzigt daar ook niets aan.

Wat na scheiding of breuk? Dat wijzigt wél... In dat geval kunnen de partners onderling (of desnoods de rechter) voortaan bepalen wie in het gehuurd pand zal blijven en vanaf wanneer. Deze keuze kunnen ze aan u als verhuurder opleggen.

Wat is er van belang? Had die partner niet getekend, dan kunt u die als verhuurder enkel aanspreken zolang hij effectief huurder is. Indien beide partners het huurcontract tekenden, kan de verhuurder de huurder die vertrekt nog zes maanden aanspreken voor de betaling van de huur.

Feitelijk samenwonenden en cohousing

Recht om een huurder toe te voegen. Ook dat is nieuw. Heeft u een huurder, dan kan die huurder vragen om een andere persoon ook toe te laten als huurder. Het kan gaan om een huurder die gaat samenwonen of om een ‘cohousing’. In sommige gevallen kunt u dit als verhuurder wél weigeren.

Pas mogelijk na één jaar. U kunt als verhuurder weigeren als de nieuwe huurder niet gedurende ten minste één jaar in uw huurwoning zijn hoofdverblijfplaats heeft en met de huurder dus duurzaam samenwoont.

De bezettingsnorm. U kunt ook weigeren als u op basis van de Vlaamse Wooncode niet meer huurders in het pand mag laten wonen.

Insolvabiliteit. U kunt bovendien een huurder weigeren die onvoldoende middelen heeft.

U kunt bij iedere huurder de huur vragen. Alle huurders – degenen die het contract tekenden, maar ook de toegevoegde huurders – staan hoofdelijk en ondeelbaar in voor de verplichtingen. U kunt dus bij iedere medehuurder de volledige betaling van de huur vragen.

Eén huurder kan wél opzeggen. Ook dat is nieuw. Een van de huurders kan opzeggen met een termijn van drie maanden, zonder een vergoeding te moeten betalen. De andere huurders moeten dan nadien de volledige huur betalen.

Hij kan een nieuwe huurder voorstellen. Stelt de vertrekkende huurder een nieuwe huurder voor, dan kunt u die weigeren omwille van de bezettingsnorm of insolvabiliteit. Ook de andere huurders kunnen de nieuwe huurder weigeren. Indien u de nieuwe huurder aanvaardt, zal de vertrekker bevrijd zijn van zijn verplichtingen na het einde van de opzeg van drie maanden.

Let op! Stelt de vertrekkende huurder geen nieuwe huurder voor of wordt hij niet aanvaard, dan kunt u tot zes maanden na de opzeg bij hem aankloppen voor de betaling van de huur.

Conclusie? Wilt u vermijden dat u met een insolvabele huurder achterblijft, dan gaat u voortaan het best na of iedere huurder de volledige huur kan betalen. U riskeert immers dat u toch met één huurder achterblijft.

Voor feitelijk samenwonenden en cohousing moet u een huurder die er al één jaar woont, soms aanvaarden als extra huurder. U kunt echter wel weigeren als hij insolvabel blijkt of bij overbewoning op basis van de Vlaamse bezettingsnorm. Zijn er meerdere huurders, dan kan een van hen voortaan een opzeg geven

1,120 views