De wortels van uw bomen veroorzaken schade bij buren...

Uw buurman beklaagt zich erover dat de wortels van uw bomen bij hem ‘doorschieten’. Mag hij die wortels dan zomaar kappen? Kan hij u aansprakelijk stellen als hij schade lijdt door deze wortels? De rechter sprak zich uit...Spelregels rond de wortels van bomen

Boom te dicht bij de scheiding? Als u op uw perceel grond hoogstammige bomen heeft staan, moeten die op minstens twee meter van de scheiding staan met uw buur. Is dat niet het geval, dan kan uw buur veelal de rooiing van de boom vragen, tenzij die er al meer dan 30 jaar staat.


Toch storende wortels? Zelfs bij een boom die er ‘wel’ mag staan, kunnen de wortels daarvan weleens storend zijn voor uw buur of hem zelfs schade berokkenen. Het kan zijn dat zij bv. een tuinpad omhoogduwen of zelfs een gebouw van uw buur beschadigen.


Wat mag de buur doen? Uw buur heeft het recht om wortels van uw bomen die op zijn erf doorschieten, te kappen, ook als die bomen op de wettelijke afstand van de scheiding staan. Daarvoor heeft hij uw toestemming niet nodig.


Wat als hij daar schade door heeft?

Schade door de wortels. Die schade kan bv. ontstaan als er leidingen van uw buur verstopt raken door de wortels of als er scheuren komen in de muren van een gebouw van uw buur.


Kan hij die op u verhalen? Leed uw buur schade door uw bomen, dan kan hij die schade ook soms op u verhalen. Zo kan hij vooreerst zeggen dat u een fout beging doordat u de wortels zelf niet tijdig kapte, terwijl u zag dat ze aan het doorgroeien waren op het erf van uw buren. Uw buur kan zich daarnaast eventueel ook beroepen op de theorie van de overmatige burenhinder.


Welk argument kunt u hier uitspelen? Woont u zelf niet op de locatie waarvan u (mede-)eigenaar bent, bv. omdat de vruchtgebruiker, een mede-eigenaar of zelfs uw huurder daar woont, dan kunt u dat weleens inroepen om ‘vrijuit’ te gaan. U kunt dan eventueel zeggen dat u niet op de hoogte was van de hinder en daar niets aan kunt doen. Een rechter aanvaardde onlangs dat argument (Brussel, 09.11.2018) .


Eigen fout. Om de schadevergoeding die u moet betalen, te verminderen, kunt u op uw beurt weleens wijzen op de fout van uw buur. Als de schade ontstond doordat hij naliet zijn kaprecht uit te oefenen, kan hij u maar moeilijk iets verwijten.


Er schort iets met het gebouw... Het kan zijn dat de constructie die beschadigd werd, vergunningsplichtig was en uw buur geen vergunning had. Dan kan hij maar moeilijk iets van u komen vragen. U kunt dan zeggen dat hij geen schadevergoeding kan krijgen voor een ‘illegaal gebouw’. U kunt ook (al dan niet deels) aan de vergoeding ontsnappen als uw buur de beschadigde constructie niet volgens de regels van de kunst bouwde of liet bouwen en de schade zich niet in dezelfde mate voorgedaan had als dit wel gebeurd was (Brussel, 09.11.2018) . Dat kunt u bv. zeggen als er onvoldoende funderingen waren onder het gebouw.


Verzekerd daarvoor? Doe aangifte bij uw familiale polis. Uw brandpolis zal hier in principe niet tussenkomen. Alleen bij een zeldzame ‘all risk’-brandpolis zou dat kunnen. Heeft u een goede familiale polis, dan komt die wél tussen. Het is in zo’n geval met name van belang dat burenhinder (art. 544 BW) niet uitgesloten is in de polis.


Tip. Vergeet ook niet om uw verzekeraar rechtsbijstand te contacteren. Zelfs als u niet verzekerd bent, zullen ze u mogelijk gratis advies geven.


Als eigenaar van een perceel waar bomen op staan, riskeert u te moeten opdraaien voor de schade die de wortels van die bomen veroorzaken bij de buren. Het speelt dan wel in uw voordeel als u zelf niet op de plaats woont en/of als er iets schort aan de constructie van uw buur, bv. een zwakke fundering.