Het drempelgeld en de handelshuurhernieuwing.

Soms wordt er bij de aanvang van een handelshuur een ‘drempelgeld’ betaald. Hoe zit dat en heeft dat dan gevolgen op het moment dat de huurder een huurhernieuwing vraagt? De rechter sprak zich uit... Een drempelgeld bij handelshuur


Drempelgeld

Bij handelshuur komt het al eens voor dat er bij het afsluiten van de huurovereenkomst door de huurder een drempelgeld betaald moet worden. Het gaat om een bedrag dat de huurder wil betalen bij de afsluiting van het huurcontract.

Tip. Ook al is dat niet voorzien in de wet, meestal gaat men ervan uit dat u als verhuurder inderdaad zo’n bedrag kunt vragen aan een huurder.


Om uiteenlopende redenen.

Soms wordt het drempelgeld immers toegekend als een vergoeding voor de overname van cliënteel. Het kan ook een vergoeding zijn voor bepaalde verbouwingen die u als verhuurder in plaats van de huurder gedaan heeft. Eveneens kan het gaan om een voorafbetaalde huur of kan het zijn dat het drempelgeld betaald wordt door de huurder die een prachtig pand op een toplocatie absoluut wil kunnen huren.


Waarvoor dient dat precies?

Zorg dat in het contract duidelijk voorzien is waarom er precies een drempelgeld betaald wordt. Dat kan veel discussies nadien vermijden die dan ontstaan bij bv. een vroegtijdige ontbinding van het contract. Het drempelgeld wordt immers om verschillende redenen toegekend en bij een ontbinding is de precieze reden van belang om te zien of het al dan niet ten dele terugbetaald moet worden.

Let op! Is dat niet duidelijk omschreven, dan riskeert u als verhuurder dat de rechter ervan uitgaat dat het drempelgeld een voorafbetaalde huur is en dat de achterstallen daarmee aangezuiverd kunnen worden.


Hoe zit dat bij een huurhernieuwing?

Daarover was er onlangs een rechtszaak... Het ging om een handelshuur voor een café op een toplocatie. De huurder had een zeer hoog drempelgeld betaald van zo’n € 440.000. De verhuurder had afstand gedaan van de meeste weigeringsgronden voor huurhernieuwing. Zo kon de eigenaar de huurhernieuwing niet weigeren voor het bod van een derde of voor eigen gebruik.

De verhuurder wil dit wijzigen. Hij wil graag het bod van een derde toevoegen als grond om de huurhernieuwing te weigeren én hij wil de huurprijs verhogen.


Een nieuwe weigeringsgrond?

De rechter (vred. Brugge (4de kanton), 21.01.2016) vond niet dat dit nu aangepast moest worden in het contract. Hij vond dat het hoge drempelgeld dat de huurder ooit betaald had, net zijn oorzaak vindt in de hogere huurzekerheid die hij bekwam van de verhuurder. Ook de huurprijs moest volgens de rechter niet verhoogd worden op basis van de wettelijk voorziene criteria.

Let op! Het betaalde drempelgeld was volgens de rechter niet enkel bedoeld voor de eerste huurperiode, maar voor de ganse periode van de handelshuur. Er was hierover in het contract immers niets specifieks voorzien.


Tip

Wilt u als verhuurder bij een huurhernieuwing de huurprijs of een andere voorwaarde wijzigen, dan kan de rechter daarbij ook rekening houden met het betaalde drempelgeld en de reden waarom dit volgens hem betaald werd. Wilt u dat voorkomen, dan voorziet u deze afspraken het best duidelijk in het contract. (bron:Vastgoed en meer)

193 views