Een bewakingscamera in het (appartements)gebouw...


Dikwijls worden camera’s ingeschakeld voor de bewaking, bv. in en rond een appartementsgebouw. Wat indien een bewoner gefilmd wordt als hij een overtreding begaat? Mag u die beelden dan gebruiken als bewijs? Belangrijk voor de syndicus …………


Gefilmd met een bewakingscamera


Een schending van de privacy?

U heeft beelden waarop te zien is dat een mede-eigenaar openbare overlast veroorzaakt. Op basis van die beelden wilt u als syndicus vaststellen om wie het precies gaat.


Ook hier nieuwe spelregels.

Er zijn immers alsmaar strengere spelregels over privacy. Naast de spelregels uit de zgn. GDPR-richtlijn kwamen er ook over bewakingscamera’s iets andere spelregels dit voorjaar (wet 21.03.2018, BS 16.04.2018) . Past u die toe, dan gaat het alvast niet om een schending van de privacy.


Spelregels voor camera’s


Aan de buitenkant van het gebouw?

Wilt u als eigenaar of wil de vereniging van mede-eigenaars (VME) camera’s plaatsen met de bedoeling de ingang van het gebouw/de garage te filmen, dan moet u ervoor zorgen dat de camera’s zo opgesteld zijn dat ze zo weinig mogelijk op de openbare weg gericht zijn. Zorg er dus voor dat ze vooral de te beveiligen plaats filmen en het filmen van de openbare plaats tot het strikt minimum beperken.


Verwittiging van de politie.

Vóór u een camera kunt gebruiken, moet de VME of de eigenaar de politiediensten verwittigen. Dit moet ten laatste één dag vóór het gebruik van de camera’s gebeuren. Wijzigt er iets, dan moet dat ook opnieuw meegedeeld worden.


Register hierover bijhouden.

U moet als syndicus in dat geval ook een zgn. register voor beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera’s bijhouden. Het kan ook een elektronisch register zijn. Dit register vervangt de vroegere aangifte aan de Privacycommissie (besluit van 28.05.2018)