Nieuw: extra herinneringsbrieven voor naleving termijn gunstregimes registratiebelasting

Updated: Nov 3, 2018

Begin oktober start de Vlaamse Belastingdienst met het uitsturen van verwittigingsbrieven aan mensen die bepaalde voordelige tarieven of gunstregimes hebben genoten, maar voorlopig niet aan de voorwaarden blijken te voldoen om dat gunstregime te behouden. Zij riskeren aanvullende registratiebelasting en een belastingverhoging te moeten betalen. Daarom zullen herinneringsbrieven verstuurd worden 3 maanden voor het verstrijken van de deadline. Op die manier hebben belastingplichtigen nog 3 maanden de tijd om hun toestand te regulariseren.


Gunstregimes zijn verbonden aan voorwaarden die op termijn moeten nageleefd worden

Bij de aankoop van een woning kun je in bepaalde gevallen genieten van voordelige tarieven of verminderingen. De meest gekende zijn het abattement en het vroegere “klein beschrijf”. Ook het nieuwe verlaagde tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning en de meeneembaarheid zijn vormen van gunstregimes waaraan voorwaarden gekoppeld zijn.


Om die gunstregimes en verminderingen definitief te behouden, moet je binnen bepaalde termijnen aan een aantal voorwaarden voldoen. De meest voorkomende voorwaarde is dat je de woning binnen de twee jaar (vb. abattement) of binnen de drie jaar (vb. klein beschrijf) moet gaan bewonen of er je domicilie nemen.

Bijkomende belasting en boete

Als de voorwaarden niet of niet tijdig nageleefd worden, moet alsnog het verschil tussen de normaal verschuldigde registratiebelasting en de eerder betaalde verminderde belasting betalen. Bovendien wordt een decretaal voorziene belastingverhoging opgelegd. In de meeste gevallen is dat 20% of 50% van de aanvullende rechten.

Vroeger werd bij de vaststelling van een inbreuk meteen een navordering verstuurd, waarop sommige burgers verrast en onwetend reageerden. Helaas was het dan te laat, want de wettelijke termijn was verstreken. Vandaar het nieuwe initiatief om belastingplichtigen nu 3 maanden voor het verstrijken van de deadline te verwittigen en hen op die manier de kans te geven om zich alsnog in regel te stellen en zo de aanvullende registratiebelasting en belastingverhoging te vermijden.

Klantvriendelijkheid ten aanzien van de burger

Door deze controles de voorbije jaren volledig te automatiseren via koppeling aan het Rijksregister, kan de Vlaamse Belastingdienst deze controles nu ook preventief uitvoeren. Alle bewoningsvoorwaarden zullen al een eerste keer gecontroleerd worden drie maanden vóór het verstrijken van de termijnen.


Als uit die preventieve controles blijkt dat nog niet aan alle voorwaarden voldaan is, stuurt de Vlaamse Belastingdienst een extra waarschuwing om de betrokkenen daarop te wijzen. De verwittiging vermeldt ook meteen de mogelijke financiële gevolgen: de bijkomend verschuldigde registratiebelasting en de boete.