Gratis een schattingsverslag voor het KI bij de overheid aanvragen? Kan dat?

Klopt het kadastraal inkomen (ki) nog wel? Het kadastraal inkomen van een gebouw is niet altijd actueel. Mogelijk vergat de vorige eigenaar bv. om verbouwingen aan te geven. Sinds een aantal jaren heeft u als eigenaar van een onroerend goed het recht om een afschrift van de schattingsfiche van uw onroerend goed aan te vragen.Nu ook voorzien op het nieuwe aanvraagformulier.

Wilt u kadastrale inlichtingen bekomen, dan is er hiervoor sinds kort een nieuw aanvraagformulier ( https://goo.gl/FdEYim ). Hier is expliciet ook de mogelijkheid voorzien om een schattingsfiche aan te vragen. U kunt zo’n fiche gratis bekomen.


Praktisch

In het vak 6 van het formulier vindt u onder de laatste rubriek ‘andere’ deze mogelijkheid. Deze informatie kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar of zijn gemandateerde. Hiervoor gaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD of het kadaster) ervan uit dat de vermelding van het rijksregisternummer van de eigenaar bewijst dat u als vastgoedmakelaar een mandaat heeft van de verkoper.


Wat kunt u daaruit leren?

Op de schattingsfiche zijn meestal een aantal gegevens vermeld met een summiere tekening van het grondplan van het gebouw. De afmetingen zijn opgenomen zodat u toch kunt nagaan of de verbouwingen al dan niet aangegeven werden. De aanwezigheid van centrale verwarming en een badkamer, die van groot belang zijn om het ki te schatten, is ook vermeld. (bron. Vastgoed en meer)

83 views