Handelshuur van korte duur: huurder wil langer blijven

Zowel in het Vlaams als in het Waals gewest kunt u een handelshuur sluiten voor maximaal één jaar, de zgn. pop-uphuur. Hoe vermijdt u als verhuurder dat de huurder langer blijft? Is dat anders in Vlaanderen dan in Wallonië?
Een pop-uphandelshuur

Voor maximaal één jaar. In het Vlaams en Waals gewest is het mogelijk om een handelshuur te sluiten voor maximaal één jaar.

Huurder wil langer blijven? Gaat u daar als verhuurder mee akkoord, dan kunt u eventueel het contract verlengen. Zo kan een handelshuur van zes maanden nog eens met zes maanden verlengd worden. De totale duurtijd mag echter nooit langer zijn dan één jaar.


Let op! Zodra er langer gehuurd wordt dan één jaar, valt de overeenkomst onder de gewone handelshuurwetgeving. Daarvan afwijken, is niet mogelijk.

Opzeg geven, hoeft niet. De duurtijd die u afspreekt met de huurder is een ‘hakbijl’. Heeft u bv. een huurcontract van zes maanden, dan hoeft u geen opzeg te geven als verhuurder en eindigt de huur automatisch nadat de zes maanden om zijn. De huurder kan dus niet beweren dat hij langer mag blijven ‘omdat u geen opzeg gedaan heeft’...

Verwittigen doet u het best wel. Indien u als verhuurder het huurcontract niet wilt verlengen, schrijf dan de huurder tijdig vóór de einddatum aan. Spreek met hem een moment af voor de verdere afhandeling (overhandiging sleutels, plaatsbeschrijving, meterstanden). Op die manier heeft u bewijs dat u niet wilt verlengen.

Wat als de huurder toch blijft?

Hoe reageert u het best? Indien de huurder toch in het pand blijft, schrijft u het best zo snel mogelijk een aangetekende brief dat u hiermee niet akkoord gaat en dat hij uw pand ‘zonder recht noch titel’ bezet. Indien hij niet onmiddellijk reageert, stapt u het best onmiddellijk naar de vrederechter.

Hoe snel moet u reageren? In Vlaanderen bent u niet zo snel te laat, zo bleek uit een recente uitspraak. De huurder kan ook als hij een maand later nog in het pand bleef, niet beweren dat er een stilzwijgende verlenging was van de huur, oordeelde de rechter onlangs (vred. Brugge, 08.06.2018) . De verhuurder had in dit geval nochtans vooraf niet geïnformeerd dat het einde van het contract eraan kwam, maar ook dat vond de rechter niet doorslaggevend. De huurder die geen uitdrukkelijk contract voorlegt, zal in principe bot vangen.

Wél mee opletten in Wallonië!

De regeling daar is immers iets anders. In Wallonië is er een eigen regeling die grotendeels overeenkomt met de Vlaamse, maar ook niet volledig (decreet 15.03.2018) . In deze regeling is ook voorzien dat de huur een einde neemt aan het einde van de voorzien termijn, zonder dat er een opzeg nodig is.

Soms wel stilzwijgende verlenging! De verhuurder moet echter opletten indien de termijn van één jaar overschreden wordt. Indien de huurder het pand langer dan één jaar bezet, moet u als verhuurder onmiddellijk reageren.

Verzet aantekenen. De Waalse regeling bepaalt dat u zich als verhuurder schriftelijk moet verzetten binnen de maand volgend op de einddatum die in het contract voorzien is. Doet u dit niet en blijft de huurder het pand langer dan één jaar gebruiken, dan gaat men er automatisch van uit dat het gaat om een handelshuur van negen jaar.

U hoeft een handelshuur van korte duur niet op te zeggen, maar u verwittigt wel het best de huurder dat het einde eraan komt. Blijft hij toch in het pand, wacht dan niet te lang om actie te ondernemen. In Wallonië moet u dat effectief binnen de maand doen. In Vlaanderen hoeft dat niet, zei de rechter onlangs.

39 views