Het koppel dat in uw huurwoning woont, gaat uit elkaar...

Een koppel woont in uw huurwoning en heeft daar zijn hoofdverblijfplaats. Nu gaan ze uit elkaar en blijft maar een van beiden verder huren. Moet u daar als verhuurder dan rekening mee houden? Wijzigt er hier iets in de gewesten?


Een koppel in uw huurwoning? Hun ‘statuut’ is wel degelijk van belang. Wil een koppel bij u huren, vraag dan het best of ze gehuwd zijn, feitelijk of wettelijk samenwonen. Dat is immers wel van belang. Gehuwd of wettelijk samenwonend? Gaat het om een koppel dat gehuwd is of wettelijk samenwoont, dan moet u hen sowieso allebei beschouwen als huurders. Het feit dat het huurcontract maar door een van beiden getekend werd, is dan niet van belang. U kunt als verhuurder de volledige betaling van de huur bij beiden opeisen! Ook als ze tijdens het huurcontract huwen of wettelijk samenwonen, wordt de nieuwe partner automatisch medehuurder.

Tip. Het blijft aan te raden om toch beide partners het huurcontract te laten tekenen en om ook te voorzien dat ze allebei hoofdelijk instaan voor de betaling van de huur. Bij latere echtscheiding of het uit elkaar gaan van de huurders kunt u als verhuurder de huurgelden dan nog altijd bij beide partners opvragen. Indien ze later wettelijk samenwonen of huwen, kunt u dit eventueel nog toevoegen in het contract.

En bij feitelijk samenwonend koppel? Hebben ze allebei getekend? Laat u beide partners tekenen en voorziet u dat ze hoofdelijk instaan voor de betaling van de huur, dan kunt u bij beide de volledige huur en huurschade opeisen, ook al gaan ze uit elkaar. Let op! Laat u maar één partner tekenen, dan kunt u echter enkel die aanspreken. Laat u hen beide tekenen zonder hoofdelijkheid af te spreken, dan kunt u ze alle twee maar aanspreken voor de betaling van de helft van de huur.

Wijzigt er iets in de gewesten? Die regeling blijft in Wallonië en Brussel. Wat wel mogelijk is, is om de partners een zgn. cohuur te laten ondertekenen. Dat is meestal niet zo voordelig voor u als verhuurder, want dan kan één cohuurder de overeenkomst vervroegd beëindigen met een opzeggingstermijn (van twee maanden in Brussel en drie maanden in Wallonië) en zoeken naar een vervangende medehuurder.

Wijzigt wel in het Vlaams Huurdecreet...

Daar wijzigt het een en ander aan voor nieuwe contracten gesloten vanaf 01.01.2019. De inwerkingtreding is wel nog altijd niet definitief. Ook hier is voorzien dat de nieuwe partner automatisch mee huurder wordt vanaf de samenwoonst. Indien echtgenoten of wettelijk samenwonende partners uit elkaar gaan, delen zij aan de verhuurder mee wie het contract zal verderzetten, alsook vanaf wanneer. Indien de huurovereenkomst door beide partners ondertekend werd, kan de verhuurder de vertrekkende partner gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is, aanspreken om de huurprijs te betalen. Feitelijk samenwonenden? Daarvoor voorziet de Vlaamse regeling een soepele vorm van medehuur. De huurder mag er een extra huurder bij nemen. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan moet de vrederechter zich uitspreken. De medehuurder die wenst te vertrekken, maar mee het contract tekende, kan een andere huurder in zijn plaats stellen. Wordt deze persoon aanvaard, dan is de medehuurder bevrijd, zo niet blijft hij zes maanden mee gehouden tot het betalen van de huur.

U kunt nog altijd aan beide gehuwde of wettelijk samenwonende partners de betaling van de huur blijven vragen, ook al blijft er maar één partner wonen. Voor feitelijk samenwonenden kan dat enkel indien ze beiden tekenden. In Vlaanderen zou dit wel wijzigen voor contracten vanaf 01.01.2019.

1,199 views