Huurder verlaat woning niet op het einde van opzegtermijnStel, u gaf als verhuurder een opzeg aan uw huurder. Hij vertrekt echter niet uit uw huurwoning tegen het einde van de opzegtermijn of u vermoedt al vroeger dat hij niet van plan is om te vertrekken. Wat kunt u doen?


Huurder vertrekt niet na afloop opzeg

Procedure nodig bij de vrederechter. Indien u als verhuurder correct een opzeg gegeven heeft en uw huurder verlaat de woning niet vrijwillig, zit er niets anders op dan een procedure bij de vrederechter te starten. U mag hem er immers niet zelf uitzetten als hij niet vrijwillig vertrekt.


Kan via een verzoekschrift. Die procedure kunt u starten door een verzoekschrift neer te leggen op de griffie van de vrederechter waar de huurwoning gelegen is. Vraag daarin de geldigverklaring van de opzeg, de uitzetting van de huurder en een bezettingsvergoeding voor elke dag dat de huurder ten onrechte nog langer in uw pand verblijft.


Na het vonnis is huurder nog niet vertrokken? Vertrekt de huurder na het vonnis nog steeds niet vrijwillig uit het pand, dan kunt u hem laten uitzetten door een gerechtsdeurwaarder (in principe een maand na de betekening van het vonnis) en indien nodig met de hulp van de politie.


Al snel enkele maanden verloren. Jammer genoeg zullen er tussen het inleiden van de procedure op het einde van de opzegtermijn en het effectief opnieuw vrij krijgen van het pand snel enkele maanden zitten.


Vervroegd een procedure inleiden?

Kan dat ook? Wanneer u niets verneemt van uw huurder op het moment dat u de opzeg geeft of uw huurder geeft duidelijk aan dat hij het pand niet zal verlaten op het einde van de opzegtermijn, kunt u reeds vroeger naar de vrederechter stappen. U kunt in principe vanaf de geldig gegeven opzeg naar de vrederechter stappen om uw opzeg te laten bevestigen en meteen een uitzettingsbevel te vragen indien de huurder niet zou vertrekken op het einde van de opzegtermijn. Op die manier kunt u kostbare tijd winnen doordat u niet hoeft te wachten tot het aflopen van de opzegtermijn.


Al doet u dat het best enkel als het nodig is. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u iedere keer dat u een opzeg geeft aan uw huurder die laat bevestigen door de vrederechter. De meeste huurders zullen namelijk vrijwillig vertrekken op het einde van de gegeven opzegtermijn . Start u als verhuurder de procedure, dan zal u de kosten immers moeten voorschieten, zowel de kosten voor het inleiden van de procedure bij verzoekschrift als de eventuele advocatenkosten. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen wie de uiteindelijke kosten van de procedure zal dragen.


Tip. Indien u kunt bewijzen dat het effectief nodig was om een procedure te starten, aangezien uw huurder niet vrijwillig zou vertrekken, zal de rechter uw huurder hoogstwaarschijnlijk tot de kosten van de procedure en een eventuele rechtsplegingsvergoeding (forfaitaire kost van de advocaat) veroordelen.


Let op! Kunt u dat niet bewijzen, dan riskeert u dat u de kosten van de procedure zelf moet betalen en dat u geen rechtsplegingsvergoeding krijgt. Zorg er dus het best voor dat u toch een bewijs heeft, al is het maar bv. een sms of een e-mail.


Indien uw huurder het pand niet verlaten heeft op het einde van de opzegtermijn, zit er niets anders op dan naar de vrederechter te stappen. U kunt dat doen op het einde van de opzegtermijn wanneer de huurder niet vertrokken is. Kunt u al vroeger bewijzen dat hij niet vrijwillig zal vertrekken, bv. omdat hij u dat via e-mail liet weten, dan stapt u beter al vroeger naar de rechter. Op die manier kunt u dan kostbare tijd uitsparen en ervoor zorgen dat uw pand weer tijdig beschikbaar is om te verhuren.43 views