Indexering bij Vlaamse woninghuur vanaf 2019?Hoe zit de indexatie bij woninghuur momenteel in elkaar?

U kunt als verhuurder sowieso indexeren bij woninghuur; er hoeft geen clausule in het contract te staan. U moet uw huurder wel schriftelijk verzoeken om te indexeren om er recht op te hebben. Het verzoek werkt voor de toekomst en kan bovendien tot drie maanden terugwerken.


Concreet.

Een woninghuurcontract ving aan op 1 november 2018. U kunt als verhuurder een indexaanpassing eisen vanaf de verjaardag van de inwerkingtreding, dus vanaf 1 november 2019. Indien u het schriftelijk verzoek tot indexering pas op 1 mei 2020 doet, kunt de verhogingen van de huurprijs van februari, maart en april 2020 nog eisen.


Die spelregels wijzigen in geen van de gewesten...

Het Vlaams Woninghuurdecreet behoudt grotendeels de federale regelgeving omtrent indexatie, zoals eerder ook het Vlaams en Brussels gewest. In het Waals gewest moet het contract wel geregistreerd zijn vóór u kunt indexeren.


Wél een iets andere indexformule in Vlaanderen!

In Vlaanderen wijzigen een aantal spelregels in woninghuur voor contracten gesloten vanaf 01.01.2019. Hierbij is de indexatieformule licht gewijzigd. Het aanvangsindexcijfer is niet meer de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de huurovereenkomst, maar wel van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de huurovereenkomst of de huurprijsherziening. In welke maand het contract gesloten werd, speelt voor de index dan geen rol meer...


De regels rond de indexering van de woninghuur blijven grotendeels ongewijzigd. Voor contracten vanaf 2019 maakt het voor de indexberekening in Vlaanderen niet meer uit wanneer het contract gesloten werd.

218 views