Is 6% btw uw enig voordeel bij ‘afbraak en heropbouw’?


Een pand afbreken en heropbouwen kan in sommige steden onder bepaalde voorwaarden tegen slechts 6% btw. Hoe zit die regeling ook alweer in elkaar en waar heeft u ook nog recht op andere fiscale of financiële voordelen?


Afbraak en heropbouw tegen 6% btw


Mogelijk in 32 steden.

Dat klopt! In principe betaalt u op een nieuw gebouw 21% btw, maar voor 32 specifieke steden geldt er een uitzondering. Het gaat dan bv. om Antwerpen, Hasselt, Luik, Seraing, Anderlecht, Ukkel. Daar kunt u nl. een volledig nieuwe woning laten bouwen tegen 6% btw, tenminste zo u voorafgaandelijk op diezelfde plaats een pand afgebroken heeft.


Door dezelfde bouwheer.

Of die bouwheer een particulier, een beroepsoprichter of bv. een toevallige oprichter is, maakt niet uit. Belangrijk is wel dat de afbraak en de wederopbouw als één geheel gezien kunnen worden. Het is dus de bouwheer zelf (en niet bv. de vorige eigenaar) die – met het oog op en voorafgaand aan de wederopbouw – het pand moet laten afbreken.


Let op! Wordt de heropgerichte woning door een promotor verkocht, dan is op die verkoop 21% btw van toepassing, ongeacht of het nu een verkoop op plan of een verkoop na heroprichting betreft.


Eender welk pand afbreken/heropbouwen?

Welke bestemming het gebouw vóór de afbraak heeft, is van geen belang. Dat kan dus een woning, een kantoor, een loods, enz. zijn. Het moet wel een uit zijn aard onroerend goed zijn en een zekere omvang hebben (dus niet bv. een kippenhok) en het moet een zekere duurzaamheid gehad hebben. Het nieuwe gebouw, dat na de afbraakwerken op het perceel grond gezet wordt, moet wel uitsluitend of hoofdzakelijk, lees: voor meer dan 50%, als privéwoning gebruikt of verhuurd worden.


Papierwinkel?

U moet als bouwheer een verklaring indienen bij het btw-controlekantoor dat bevoegd is voor de gemeente waar het gebouw gelegen is. In die verklaring bevestigt u dat het pand dat afgebroken en heropgebouwd wordt, bedoeld is om (uitsluitend of hoofdzakelijk) als privéwoning gebruikt te worden. Bij deze verklaring moet u ook een kopie van de bouwvergunning toevoegen en de aannemer moet een kopie van die verklaring ontvangen.


Nog andere voordelen mogelijk?


Vlaamse slooppremie.

Zo u een pand sloopt en nadien een woning bouwt in een van de andere dan de 13 (van de 32) Vlaamse steden waar de 6%-regel geldt, kunt u sinds kort een forfaitaire sloop- en bouwpremie van € 7.500 krijgen. Die zou gelden voor alle projecten met vergunningen aangevraagd sinds 01.10.2018 tot en met 31.10.2019.


Vlaamse vrijstelling ov.

Zo u een handelspand ombouwt tot een woning of een leegstaand bedrijfspand sloopt en zorgt voor een nieuwbouw op die plaats, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden vijf jaar lang een vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen en dat vanaf 01.01.2019. Dit voordeel geldt verder in alle Vlaamse gemeenten én kan gecombineerd worden met de 6% btw bij afbraak en wederopbouw. Er zijn wel maximumbedragen van € 1.000 ov voor een woning en van € 4.000 voor een bedrijfsruimte.


Wat in Wallonië en Brussel?

Daar is er geen vergelijkbare vrijstelling ov. Wallonië kende tot voor kort wel nog een slooppremie voor onbewoonbaar en onverbeterbaar verklaarde woningen, maar die is inmiddels afgeschaft.

In 32 welbepaalde steden kan de afbraak van een pand om het te vervangen door een nieuwbouwwoning tegen 6% btw, zo dit door een en dezelfde bouwheer gebeurt. Enkel in het Vlaams gewest zijn er daarnaast ook een slooppremie en een tijdelijke vrijstelling ov bij sloop en heropbouw mogelijk.


Lijst van de 32 steden die in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief van 6% bij de afbraak en de heropbouw van een woning

De volgende steden komen in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6% bij de afbraak en de heropbouw van een woning gelegen op hun grondgebied: Aalst Antwerpen Bergen Brugge Charleroi Dendermonde Doornik Genk Gent Hasselt Kortrijk La Louvière Leuven Luik Mechelen Moeskroen Namen Oostende Roeselare Seraing Sint-Niklaas Verviers Verder komen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest nog de volgende gemeenten in aanmerking: Anderlecht Brussel Elsene Etterbeek Schaarbeek Sint-Gillis Sint-Jans-Molenbeek Sint-Joost-ten-Noode Ukkel Vorst

119 views