Is het dak nu al dan niet voldoende geïsoleerd?

Vanaf 2020 kan een huurwoning ongeschikt verklaard worden in het Vlaams gewest als ze onvoldoende geïsoleerd is. Hoe zit dat precies en hoe weet u nu precies of uw woning hier al dan niet aan voldoet? Wanneer is dakisolatie verplicht?


Enkel voor huurwoningen verplicht?

Op zich niet. De verplichte dakisolatie geldt in principe voor alle woningen, appartementen en studio’s – maar niet voor kamers – in het Vlaams gewest. Woont u als eigenaar zelf in het pand, dan is er echter geen sanctie voorzien. U kunt bv. nog altijd zonder probleem zo’n woning verkopen. Wanneer u echter zo’n woning verhuurt, is er wel een zware sanctie voorzien.


Ook voor gelijkvloers appartement!

Ook als eigenaar van een gelijkvloers appartement dat u verhuurt, riskeert u een sanctie als het dak van het gebouw onvoldoende geïsoleerd werd.

Vanaf wanneer precies? De verplichting om een huurwoning te isoleren, geldt al langer. Sinds 2015 kunt u al extra strafpunten krijgen als u een woning verhuurt waarbij er onvoldoende dakisolatie voorzien is. Momenteel krijgt u bij een onderzoek door de woninginspectie al 9 strafpunten als het dak niet geïsoleerd is.


Let op! Vanaf 01.01.2020 zal zo’n woning in dat geval echter 15 strafpunten krijgen en dus automatisch ‘ongeschikt’ verklaard worden.

Wel soepeler voor kleine daken! Die strenge sanctie geldt enkel voor daken vanaf 16 m2 . Gaat het om daken kleiner dan 16 m2 , dan krijgt u momenteel 3 strafpunten als ze niet geïsoleerd zijn. Vanaf 2020 krijgt u hiervoor 9 strafpunten.


Tip. Zo’n woning zal niet automatisch ongeschikt verklaard worden, toch niet als ze verder volledig in orde is, zodat u niet aan 15 strafpunten komt.

Ongeschikt verklaard, wat houdt dat in? Een woning verhuren die ongeschikt verklaard is, kan niet meer. Het is niet enkel strafbaar; uw huurder kan die ongeschiktheidsverklaring ook aangrijpen om bv. huurvermindering, ontbinding van de huur e.d. te vorderen. U riskeert als eigenaar ook dat u na een jaar een jaarlijkse heffing moet betalen. Er is ook automatisch een recht van voorkoop voor bv. sociale huisvestingsmaatschappijen als u zo’n woning verkoopt én de gemeente kan zelfs bepaalde beheersrechten krijgen over uw woning. U zorgt er m.a.w. het best voor dat dat niet gebeurt...

Hoe weet u of het dak in orde is?

R-waarde bekijken. Als minimumnorm geldt een R-waarde voor dakisolatie van 0,75 m2 K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt).


Tip. Isoleert u enkel de zoldervloer, dan is dat ook voldoende op voorwaarde dat de zolder onverwarmd en onbewoond is. De plafondisolatie moet dan volledig doorlopen over het ganse plafond. Vraag daarbij advies aan een dakwerker omwille van het risico op condensatieproblemen.


Hoe kent u de precieze R-waarde? Die staat dikwijls in het EPC vermeld. Is dat niet zo, dan bewaart u het best informatie over de plannen en de dakopbouw. Die info (bouwplan, lastenboek, facturen, ...) moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, bv. vermelding van adres, datum, auteur, ... Heeft u die info niet, dan is een onderzoek nodig waarbij de energiedeskundige en een dakdekker de aanwezigheid van isolatie vaststellen en hierover een rapport (een zgn. dakpunctie) opstellen.


Let op! Enkel een verklaring van een dakwerker over de R-waarde is niet voldoende. U heeft echt extra informatie (het bouwplan, facturen) nodig. Verhuurt u een woning met een dak van 16 m2 of groter dat niet voldoet aan de minimumnorm voor dakisolatie, dan riskeert u strenge sancties vanaf 2020. Of uw woning voldoet, kunt u nagaan in het EPC of u kunt dit bewijzen met andere documenten, zoals het lastenboek, facturen, ... of door een dakpunctierapport.

80 views