Met de VME fiscaal voordelig investeren in laadstations?


Als syndicus heeft u misschien al de vraag gekregen of het ook voor de VME fiscaal interessant kan zijn om laadstations te laten plaatsen, bv. op de gemeenschappelijke parking. Waarover gaat het precies, hoeveel bedraagt dat voordeel dan en welke eigenaars kunnen daarvan gebruikmaken?


Fiscaal voordeel voor laadstations

Waarover gaat het? Particulieren die investeren in een nieuw en ‘slim’ laadstation dat werkt op groene stroom, hebben recht op een belastingvermindering voor de gemaakte kosten. Die belastingvermindering wordt berekend op de kosten van aankoop, installatie en keuring en bedraagt: (1) 45% bij een investering tussen 01.09.2021 en 31.12.2022; (2) 30% bij een investering in 2023; (3) 15% bij een investering tussen 01.01.2024 en 31.08.2024.


Enkel voor ‘vaste bewoners’. Voorwaarde is immers dat het gaat om een laadstation dat zich bevindt ‘in de onmiddellijke nabijheid’ van de woning waar men gedomicilieerd is op 1 januari van het aanslagjaar. Dat kan dus zowel gaan om eigenaars als om huurders die er effectief zelf wonen.


Niet onbeperkt! Die vermindering wordt begrensd, tot een maximale investering van € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige. De vermindering bedraagt dus maximaal € 675 (€ 1.500 × 45%). U kunt die vermindering maar één keer aanvragen.


VME investeert in laadpalen. Heeft uw appartementsgebouw voldoende ruimte, bv. op een gemeenschappelijke parking, dan zou de vereniging voor mede-eigenaars (VME) daar enkele laadpalen kunnen laten installeren. De laadpalen zijn dan bv. toegankelijk voor alle eigenaars die mee investeren (of eventueel hun huurders), via een individuele laadkaart, zodat het verbruik individueel aangerekend kan worden.


Dan ook fiscaal voordeel? Jawel, de mede-eigenaars die mee investeren en aan de voorwaarden voldoen, kunnen de kosten van die investering deels recupereren via een belastingvermindering. Het bedrag van € 1.500 per laadpaal wordt dan verminderd naargelang van het aantal aandelen dat ze bezitten in de VME (circ. 2021/C/115, 22.12.2021) .


Wat met vennootschappen en zelfstandigen? Ze krijgen dat fiscaal voordeel niet, maar mogen wel het door hen betaalde deel afschrijven ten belope van 100% en mogelijk zelfs 200% als het gaat om een laadpaal die publiek toegangelijk is.


Voorbeeld

De VME, bestaande uit eigenaars/bewoners Jan en Liesbeth (450/1.000), eigenaar/verhuurder Peter (300/1.000) en vennootschap BV Immo (250/1.000) beslist tot de uitgave van € 6.000 voor drie laadpalen die in 2022 geplaatst worden.


Eigenaars/bewoners. Jan en Liesbeth betalen € 2.700 (€ 6.000 × 450/1.000). Ze krijgen (1) max. € 1.500 per laadpaal × 450/1.000; en (2) max. € 1.500 per belastingplichtige. Dus: € 1.500 × 3 laadpalen × 450/1.000 = € 2.025 (= minder dan € 3.000). Het finale belastingvoordeel voor Jan en Liesbeth bedraagt dus € 911,25 (€ 2.025 × 45%).


Verhuurder of vennootschap. Peter komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering, omdat hij er zelf niet gedomicilieerd is. De vennootschap BV Immo ook niet, omdat enkel particulieren daar recht op hebben. De BV Immo mag wel het door haar betaalde deel afschrijven.


Mede-eigenaars die in het appartementsgebouw gedomicilieerd zijn, kunnen tot € 675 van hun investering recupereren via hun belastingaangifte. Vennootschappen en zelfstandigen kunnen geen gebruikmaken van dat fiscaal voordeel, maar mogen wel het door hen betaalde deel afschrijven ten belope van 100% en mogelijk zelfs 200% als het gaat om een laadpaal die publiek toegankelijk is.

24 views