Nieuwe Appartementswet mét regeling voor wanbetalers

Op 2 juli 2018 werd de federale wet gepubliceerd die wijzigingen aanbrengt aan de Appartementswet. Naast de ‘verwachte wijzigingen’ staat er ook een nieuwe bepaling in die van pas komt voor structurele wanbetalers. Hoe zit dat?Aanpassing van de Appartementswet


Recentelijk gepubliceerd.

Al enkele jaren is er sprake van de aanpassing van de Wet inzake mede-eigendom. Onlangs werd deze wet gepubliceerd. Hierdoor is het nu zeker dat deze wijzigingen zullen ingaan vanaf 01.01.2019.


Om welke wijzigingen gaat het?

Zoals al lang aangekondigd werd, versoepelt hierdoor vanaf 2019 o.a. de meerderheidsregel voor de algemene vergadering. In plaats van een 3/4 meerderheid volstaat dan een 2/3 meerderheid. Bij conflicten zal een voorlopige bewindvoerder aangesteld kunnen worden. Eén mede-eigenaar zal zich niet meer kunnen verzetten tegen een volledige heropbouw van een gebouw.


Goed om te weten.

Er komt ook een verplichte bijdrage aan het reservekapitaal en een regeling om nutsvoorzieningen zoals elektrische laadpalen aan te leggen. Die maatregelen zaten, zoals u wellicht weet, al langer in de pijplijn...


Aan het einde nog iets toegevoegd...

Op de valreep werd er vóór de goedkeuring van de wet in de Kamer ook een extra bepaling toegevoegd over een voorrecht dat van pas zal komen bij structurele wanbetalers.


Waarover gaat dat precies?


Een mede-eigenaar die niet betaalt.

Indien een mede-eigenaar ook na aanmaningen zijn bijdragen niet betaalt, moet u als syndicus naar de rechter stappen. Ook als u een vonnis bekomt, is het probleem echter nog niet altijd van de baan.


De verkoop van het appartement.

Heeft de mede-eigenaar geen loon of bezittingen waar u beslag op kunt (laten) leggen, dan kunt u de deurwaarder nog altijd beslag laten leggen op het appartement van die wanbetaler. Dat kan dan openbaar verkocht worden om met de verkoopprijs de schulden te betalen.


Krijgt de VME dan haar deel?

Niet altijd, dat was in het verleden dikwijls een probleem. Na de verkoop gebeurt de verdeling van de verkoopprijs immers onder de verschillende schuldeisers van de mede-eigenaar én krijgen de bevoorrechte schuldeisers voorrang. Daardoor bleef de VME dikwijls toch met lege handen achter...


Vanaf 2019 krijgt de VME voorrang!

Deze bepaling werd immers op de valreep nog toegevoegd aan de nieuwe wet (nieuw lid 7, art. 27 Hypotheekwet) . De vereniging van mede-eigenaars krijgt met name een voorrecht voor de betaling van de achterstallige bijdragen.


In de tijd beperkt voorrecht!

Het voorrecht wordt beperkt tot de bijdragen van het lopend boekjaar en die van het eraan voorafgaand boekjaar. Als syndicus treuzelt u dus het best niet te lang om aanmaningen te sturen voor de bijdragen en desnoods een procedure op te starten. Wacht u te lang, dan kan de VME immers geen beroep meer doen op het voorrecht.


Zelfs voorrang op de bank.

Het voorrecht verleent zelfs voorrang op de hypothecaire schuldeisers. De VME zal dus zelfs voorrang krijgen op de schuldvorderingen van de bank waar de mede-eigenaar nog een lening had lopen. Ze mag er hierdoor dus m.a.w. redelijk gerust in zijn dat ze haar centen ziet.


Vanaf 2019 zal de vereniging voor mede-eigenaars een voorrecht krijgen op de verkoopprijs indien een appartement van een wanbetaler verkocht wordt. Voor de achterstallen in de bijdragen van het lopend en voorafgaand boekjaar zal ze hierdoor voorrang krijgen tegenover andere schuldeisers, zoals de bank.