Nieuwe procedure voor een btw-bouwaangifte

Na de bouw of verbouwing van een pand met bouwvergunning moet u ook verplicht de zgn. btw-bouwaangifte indienen. Sinds 20.08.2018 is daar het een en ander aan veranderd via een wet van 30.07.2018. Wat dan precies?
Btw-formaliteiten als bouwheer


Na de (ver)nieuwbouw, betekening van ki.

Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u daarvoor in principe een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Bij aflevering van die vergunning licht de gemeente ook de Btw in, die u dan – tot voor kort althans – een btw-aangifte toestuurde. Eens uw (ver)nieuwbouw klaar is, wordt er daaraan een (gewijzigd) kadastraal inkomen toegekend. Vanaf dan is het stilaan tijd voor actie...


Na ki, drie maanden de tijd voor bouwaangifte.

Inderdaad, ten laatste drie maanden nadat er een (nieuw) ki aan de woning toegewezen is, moet u de btw-bouwaangifte, via een speciale aangifte 106.3, indienen bij het btw-kantoor dat u dit document bezorgde (art. 64, §4 W.Btw) . Bij die aangifte moest u nog allerlei documenten voegen, zoals de facturen van de materialen, het bouwplan, verklaringen van de personen die u tijdens de bouw gratis geholpen hebben, enz. Op die manier kan de Btw dan controleren of er wel genoeg facturen voorgelegd kunnen worden, lees: of er niet te veel werken uitgevoerd zijn zonder factuur...


Tip. Bent u niet de bouwheer, maar bv. louter de koper van de nieuwbouw, dan hoeft u deze aangifte niet te doen.


Wat is er anders sinds 20.08.2018?


Specifieke inlichtingen volstaan.

Sinds 20.08.2018 moet u geen bouwaangifte als dusdanig meer indienen, maar alleen maar een aantal specifieke inlichtingen en dat via een nieuw formulier (art. 13 wet 30.07.2018, BS 10.08.2018) . Facturen en andere bijkomende documenten moet u dus maar voorleggen als de Btw daarnaar vraagt.


Betekening ki vóór 20.05.2018.

Drie maanden terug tellen sinds 20.08 maakt dat de spildatum voor de betekening van uw ki 20.05.2018 is. Kreeg u de betekening vóór 20.05, dan moet uw btw-bouwaangifte in principe al ingediend zijn en dat dus nog via de oude methode.


Betekening ki na 20.05.2018.

Heeft u bv. op 05.07.2018 uw ki bekomen, dan is de uiterste indieningsdatum van drie maanden voor uw btw-bouwaangifte 05.10 en was deze dus zeker nog niet verlopen op 20.08.2018. Heeft u dan toch al een aangifte 106.3 ingediend, dan moet u verder niets meer doen! Wilt u tegen 05.10 het nieuwe document invullen, dan zit u momenteel met een praktisch probleem...


Nieuw formulier is er nog niet!

Het model van dat formulier moet inderdaad nog via een KB vastgelegd worden. De Btw heeft daarom ook al laten weten dat u voorlopig niets moet doen. Vanaf het moment dat het formulier er is, zal de Btw dat zelf naar u opsturen. Het is pas vanaf dat moment dat de termijn van drie maanden begint te lopen!


Tip. U gaat dus ook niet beboet worden als ondertussen uw drie maanden wél al voorbij zijn!


Controle wijzigt niet?

Inzake bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde inzake btw verandert er wel niets. Anders dan voorheen zal de fiscus echter alleen verdere vragen stellen en verantwoordingsstukken opvragen voor “die bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte informatie een nader onderzoek nodig blijkt”.


Let op! U moet dus nog steeds alle documenten van de bouw bijhouden (plannen, facturen, enz.).

De btw-bouwaangifte wordt vervangen door een eenvoudiger inlichtingenformulier. Was uw termijn van drie maanden om die aangifte in te dienen nog niet verstreken op 20.08, dan moet u nu nog niets doen. Eens het nieuwe formulier er is, krijgt u het toegestuurd en vanaf dan loopt de termijn van drie maanden!

73 views