Opzeg voor renovatie van een verhuurde woning

Updated: Dec 29, 2018

U verhuurt een woning die dringend toe is aan een grondige renovatie of nog moeilijker: u verhuurt meerdere appartementen in één gebouw. Hoe en wanneer kunt u daarvoor de huur opzeggen? Wijzigt dit in de gewesten?De huur opzeggen om te renoveren?

Kan dat ook vóór het einde van de huur? Gelukkig voorziet de wet dat u als verhuurder het huurcontract vroeger kunt stopzetten wegens verbouwingswerkzaamheden. Daar zijn wel een heel aantal voorwaarden aan gekoppeld...

Tegen het einde van driejarige periode. De huur kan enkel opgezegd worden tegen het einde van een driejarige periode met een opzeg van zes maanden.

Tip. De bestaande regeling werd slechts beperkt gewijzigd in de nieuwe huurwetgeving die al geldt in het Brussels en Waals gewest.

Moet wel gaan om echte verbouwingen. De verbouwingen moeten grondig genoeg zijn zodat de huurder er niet kan blijven wonen. U kunt met name enkel zo’n opzeg geven als er een deel ofwel afgebroken en opnieuw heropgebouwd wordt, ofwel structureel wijzigt. Het kan ten slotte ook gaan om renovatie waarbij oude onderdelen, bv. ramen en deuren, vervangen worden door nieuwe. Gewoon alles opfrissen en opnieuw schilderen, is dus niet voldoende...

Nog extra voorwaarden. De werken moeten de stedenbouwkundige bestemming respecteren en ze moeten uitgevoerd worden aan het door de huurder bewoonde gedeelte, dus bv. niet in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Bovendien moet de kostprijs van de werken hoger zijn dan drie jaar huurgelden. De werken moeten starten binnen de zes maanden na het einde van de opzeggingstermijn en ze moeten eindigen binnen twee jaar na deze datum.

Let op! Is een van de voorwaarden niet vervuld, dan riskeert u dat de huurder u een vergoeding vraagt van maar liefst 18 maanden huur!

Hoe geeft u de opzeg? Als verhuurder moet u op het moment van de opzeg in het bezit zijn van een van volgende documenten: een bouwvergunning, een omstandig bestek, een beschrijving van de werken met gedetailleerde kostenraming of een aannemingscontract.

Let op! Volgens de nieuwe Brusselse wetgeving is de verhuurder verplicht om samen met de opzeg een van deze documenten te bezorgen aan de huurder. In Wallonië moet hij dit enkel doen als de huurder erom verzoekt en dan binnen de twee maanden na dat verzoek.

Meerdere appartementen in één gebouw? Als eigenaar van meerdere appartementen in één gebouw wilt u die wellicht tegelijk renoveren. Dat is gelukkig wettelijk voorzien. U mag dan op eender welk moment opzeggen met een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzeg kan wel niet gegeven worden tijdens het eerste huurjaar.

Hoe zit dat in het Vlaams gewest?

Momenteel nog niets gewijzigd. Het nieuw Vlaams Huurdecreet moet immers nog goedgekeurd worden door het parlement. Alvast tot het einde van dit jaar blijft de bestaande regeling dus nog verder lopen.

Wijzigt voor contracten vanaf 01.01.2019. U zou als verhuurder de huur op ieder moment omwille van renovatie kunnen opzeggen met een opzeg van zes maanden. U moet dan wel samen met de opzeg de bouwvergunning bezorgen aan uw huurder. Daarbij moet ook ofwel een bestek, een beschrijving van de werkzaamheden en een kostenraming, ofwel een aannemingscontract zitten.

U kunt een huurwoning opzeggen tegen het einde van iedere driejarige periode omwille van renovatie mits de naleving van strenge voorwaarden. Voor meerdere appartementen in één gebouw bestaat er een soepelere regeling. In Vlaanderen wordt deze opzeg voor contracten vanaf 01.01.2019 soepeler.

41 views