top of page
  • MEXP

Renovatieplicht na aankoop Vlaamse woning vanaf 2023

De Vlaamse overheid stelt voor energieverslindende woningen en appartementen (label E of F) een renovatieverplichting in wanneer die na 1 januari 2023 verkocht worden. Wat is er dan precies van belang bij zo’n verkoop?Renovatieverplichting vanaf 2023


Verkoop van woning met EPC-label E of F.

Bij de overdracht van een woning/appartement zal steeds een energieprestatiecertificaat (EPC) bezorgd moeten worden, waarop een (energie)label vermeldt wordt. Elk(e) woning/appartement die vanaf 2023 verkocht wordt, waarvoor het energieprestatiecertificaat een label E of F vermeldt, zal door de nieuwe eigenaar binnen de vijf jaar gerenoveerd moeten worden om alsnog minstens een label D te behalen. Er zijn enkel uitzonderingen voorzien als het gebouw gesloopt zou worden binnen de vijf jaar, en voor beschermde gebouwen. Na de renovatie moet binnen dezelfde periode van vijf jaar een nieuw EPC-certificaat afgeleverd worden om aan te tonen dat een voldoende gunstig label gehaald werd.


Let op! De datum van de authentieke/notariële akte is van belang (en dus niet die van de onderhandse overeenkomst).


Goed om te weten.

De termijn van vijf jaar zal ook bindend zijn in geval van eventuele wederverkoop: de nieuwe koper zal dan ook binnen de hem nog resterende termijn moeten voldoen aan de oorspronkelijke verplichting.


Strenger in de toekomst.

Zo zal bij verkoop vanaf 1 januari 2028 binnen de vijf jaar minstens een label C gehaald moeten worden en vanaf 1 januari 2035 minstens een label B voor eengezinswoningen en een label C voor appartementen. Vanaf 1 januari 2045 gaat het om een label A.


Welke informatie voorzien?


Vermelding van EPC en label al langer verplicht.

Er is aan de nieuwe renovatieverplichting daarom niet echt een bijkomende informatieverplichting gekoppeld. In de advertentie moet immers al langer het kengetal of label van het EPC-certificaat vermeld worden en de unieke code of het adres. Voor het sluiten van het compromis moet u als verkoper de koper een EPC-certificaat overhandigen. Vermeld ook expliciet in die overeenkomst dat een geldig EPC-certificaat bestaat en dat dat ter kennis gebracht is van de koper. Ook in de akte moet dat voorzien zijn.


Tip. Dat neemt niet weg dat het aangewezen is om de koper te wijzen op de renovatieverplichting en daar kort ook naar te verwijzen in de verkoopovereenkomsten van panden met label E of F.


Belangrijk gezien de zware sancties!

Indien de verkoper geen geldig energieprestatiecertificaat bezorgt aan de koper bij overdracht, riskeert hij een administratieve geldboete tussen de € 500 en € 5.000. Bij niet-naleving van de informatieverplichtingen in de advertenties of in de onderhandse overeenkomsten, een geldboete tussen de € 250 en € 5.000.


Wat als koper niet (tijdig) renoveert?

Ook de koper kan dan een zware sanctie krijgen als hij de renovatieverplichting niet (tijdig) nakomt, nl. een administratieve geldboete van € 500 tot maar liefst € 200.000 waarbij ook een nieuwe termijn opgelegd zal worden. De naleving van de renovatieverplichting zal gecontroleerd kunnen worden doordat een databank bijgehouden wordt, waarin alle certificaten verzameld worden.


Let op! Door de nieuwe verplichting kan de koper mogelijk ook een schadevergoeding vragen of zelfs de nietigheid van de verkoop als hij de informatie over het label niet kreeg voor de verkoop en de woning een label E of F blijkt te hebben.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

999 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page