Kan u roken verbieden aan (kandidaat)huurders?Intensief roken veroorzaakt geurhinder en kan de muren en plafonds beschadigen. Toch kunt een kandidaat-huurder niet weigeren omdat hij rookt. U kunt hem ook niet verbieden te roken in uw woning. Dat neemt niet weg dat heel wat verhuurders een clausule in het huurcontract opnemen die roken in de woning verbiedt. De huurder kan dat als een aantasting van zijn recht op privacy beschouwen of als discriminerend ervaren.

Over de geldigheid van zo’n clausule heeft de vrederechter het laatste woord. Eventuele schade moet de roker sowieso vergoeden. Ook zonder een uitdrukkelijk rookverbod in de huurovereenkomst kunt u de vertrekkende huurder vragen de schade boven op de normale slijtage te herstellen. Om discussies te vermijden laat u het best een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken door een professionele vastgloedexpert.


Mayfield Expertise kan u hierbij helpen. Ook bij de plaatsvergelijking op het einde van het huurcontract kan Mayfield expertise u helpen bij de vaststellingen van de schade, bijvoorbeeld ten gevolge van roken en bij de berekening van de huurschade. Meer info op www.mexp.be

285 views