Uw huurder moet zich verzekeren...

Na Wallonië is vanaf 2019 ook in Vlaanderen de huurder verplicht om zich te verzekeren. Hoe zit dat en hoe gaat u daar als verhuurder mee om?


Uw eigen brandverzekering is niet altijd voldoende. Komt er schade aan uw huurpand door de schuld van de huurder, dan kunt u daarvoor als verhuurder niet altijd terecht bij uw eigen brandverzekering. De schade die een doorsnee brandpolis dekt, zoals brand of storm, blijft wel gedekt door uw eigen brandverzekering, ongeacht of uw huurder verzekerd is of niet voor zijn eigen aansprakelijkheid. Voor alles wat niet gedekt is in een gewone brandverzekering door de huurder, dreigt u als eigenaar in de kou te staan.


De huurder is voortaan wettelijk verplicht zich te verzekeren. Dat is dus goed nieuws... Voor woninghuurcontracten voor een hoofdverblijfplaats gesloten vanaf 2019 is een aansprakelijkheidsverzekering voor brand- en waterschade voortaan verplicht in Vlaanderen (decr. 24.10.2018, BS 07.12.2018) . Ook als verhuurder moet u verzekerd zijn. In Wallonië is die verplichting nog ruimer: ze geldt ook voor de verhuur van een tweede verblijf (niet-toeristisch) en van een studentenkot. Enkel in Brussel is dit niet voorzien en bepaalt u dit het best in het huurcontract.


Hoe controleert u dit als verhuurder? Enkel in Wallonië is dat echt geregeld. De huurder sluit de verzekering in principe af vóór hij intrekt in de woning. Hij levert jaarlijks het bewijs van betaling van de premies.


Wat als hij dat niet doet? Krijgt u als verhuurder het bewijs niet binnen de maand na de intrek in de woning of na de verjaardatum van de intrek, dan kunt u zelf een clausule ‘afstand van verhaal’ laten toevoegen aan uw eigen brandpolis en de kost daarvan recupereren bij uw huurder. De franchise in de polis kan ten laste komen van de huurder als hij aansprakelijk is.


In Brussel en Vlaanderen nuttig om dit zelf toe te voegen. In Vlaanderen staat de verplichting wel in het decreet, maar is er geen regeling voorzien om dit te controleren als verhuurder. Het is ook daar dus zeker nuttig om dit zelf toe te voegen.


Voorzie het best in het huurcontract dat de huurder u tijdig een verzekeringsattest bezorgt en dat u hem anders de kostprijs van een ‘afstand van verhaal’ aanrekent. Enkel in Wallonië is dit in het decreet zelf al geregeld.