Uw huurder wil een schadevergoeding o.w.v. het vocht...

Er doen zich vochtproblemen voor in uw huurwoning, bv. door een lek, gesprongen leidingen door de vrieskou of opstijgend vocht. De huurder heeft daar schade door. Moet u daar als verhuurder voor opdraaien en is dat dan verzekerd?

Vochtproblemen in uw huurwoning


foto: Robert Pavsic

Niet altijd uw schuld als verhuurder...

Alles hangt af van de oorzaak van de vochtproblemen. Is de oorzaak het gebrekkig onderhoud of de onvoldoende verluchting door de huurder of heeft de huurder bv. de kraan laten openstaan, dan moet hij daarvoor uiteraard niet bij u als verhuurder aankloppen. Wat precies de oorzaak is, zal eventueel een deskundige moeten uitmaken.


Maar soms wel...

Wanneer u als verhuurder nalatig bent in de herstelling van een probleem of indien de oorzaak ligt in de slechte staat van de waterleiding waarin er een lek komt, dan kan de huurder u voor de schade die hij daardoor leidt, aansprakelijk stellen en een schadevergoeding hiervoor vragen.


Niet ingedekt door de plaatsbeschrijving!

Onlangs oordeelde de rechter dat het niet van belang is of die vochtproblemen al bestonden bij aanvang van de huur – en bv. in de plaatsbeschrijving opgenomen waren – of pas later ontstonden (vred. Oudenaarde, 21.11.2016) . De huurder bekwam in dit geval een schadevergoeding voor zijn gedwongen verhuis, de schade aan meubels, enz.


Komt uw brandverzekering tussen?


Een plots lek in de waterleiding is gedekt...

De brandverzekering komt in principe tussen als het gaat om plotse en onverwachte schadeoorzaken. Dat is bv. zo wanneer de waterleiding begint te lekken. De roestvorming kan dan misschien al wel jaren aanslepen, het lek ontstaat wel plots en onverwacht.


Niet als het geleidelijk ontstaat...

Gaat het om optrekkend vocht, schimmelvorming, condensatie en dergelijke, dan wordt dit bijna altijd uitgesloten in de verzekeringsovereenkomst.


Let op! Ook insijpeling van regenwater door de muur of via een terras of balkon is bijna altijd uitgesloten. Dat is zo voor uw eigen brandverzekering en dus ook voor de brandverzekering van uw huurwoning.


En wat met vorstschade?

Nu de winter op komst is, moet uw huurder toch een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om bevriezing van zijn leidingen te vermijden, bv. voor een kraantje in de tuin. Heeft hij die maatregelen als goed huisvader uitgevoerd, dan zal de verzekeraar de gevolgschade na ontdooiing vergoeden. Heeft hij dit niet gedaan, dan kan de verzekeraar dekking weigeren.


Tip. Voorzie dus het best uitdrukkelijk in het huurcontract dat uw huurder dit in orde moet brengen. Heeft hij die voorzorgen niet genomen, dan kan hij ook niet bij u aankloppen.


Welke schade is dan verzekerd?

De kosten om de lekke buis te repareren, zijn uitgesloten van vergoeding, maar de opzoekkost van het lek is doorgaans wel gedekt. De materiële gevolgschade is ruim gedekt: de schade aan het plafond en het parket, maar ook aan de meubelen van de huurder die aangetast zijn door water. Ook een vergoeding omdat u huurinkomsten verliest of omdat de huurder moet verhuizen, kan gedekt zijn, dat hangt af van uw polis. Kijk dat dus het best eens na.


Let op! De verzekering rechtsbijstand geldt meestal enkel voor uw privéwoning. Spreekt uw huurder u aan, dan zal de verzekering u enkel bijstaan als u een specifieke verzekering afsloot.


Afhankelijk van de oorzaak van de vochtproblemen moet u daar als verhuurder al dan niet voor opdraaien. Uw brandverzekering zal tussenkomen als het gaat om plotse schade door bv. een waterlek. Eist uw verzekeraar voorzorgsmaatregelen, bv. tegen vorstschade, voorzie die dan ook in het huurcontract.