Uw huurder wil zelf de verouderde keuken vervangen...

U wilt een woning verhuren, maar de keuken die erin staat is wel nogal verouderd. Uw nieuwe huurder wil wel zelf een nieuwe keuken installeren en u wilt daarover met hem afspraken maken. Moet dat in een renovatiecontract?De huurder installeert zelf een keuken


Kunt u wel iets verhuren zonder keuken? De normen voor huurwoningen gaan vooral over het voorzien van bv. een lavabo/gootsteen met warm en koud water, voldoende veilige stopcontacten en voldoende verluchting. Er is nergens voorzien dat er een koelkast, een fornuis e.d. aanwezig moeten zijn; het is voldoende als ze aangesloten kunnen worden. De keukenuitrusting, zoals de ijskast, het fornuis e.d., behoren op zich immers niet tot de minimale normen voor woninghuur.


Is er een koelkast, dan moet ze in orde zijn! Indien dergelijke toestellen, bv. een koelkast, wél aanwezig zijn, dan moeten ze wel goed functioneren en staat u als verhuurder in principe ook in voor de vervanging als het toestel versleten is.


Let op! Zijn de toestellen die er staan, versleten, dan verwijdert u ze het best vóór u verhuurt of u maakt hierover duidelijke afspraken met de huurder, bv. dat ze niet behoren tot de inboedel en dat hij ze overneemt van de vorige huurder.


Huurder wil zelf keuken installeren? Is er een keuken die verouderd is of die hij niet zo mooi vindt, dan mag hij die niet zomaar aanpassen zonder uw toestemming. Hij moet dan immers de keuken aan het einde van de huur weer in zijn oorspronkelijke staat achterlaten. Zorg dan wel dat die staat duidelijk in de plaatsbeschrijving omschreven is. Wilt u niet dat hij aan de keuken komt, dan kunt u dat dus ook gerust weigeren.


Tip. Wilt u het wel, maak dan het best duidelijke afspraken met uw huurder.


Moet dat in een zgn. renovatiecontract?

Wanneer is een renovatiecontract vereist? In de woninghuurwetgeving (federaal en ook in de gewesten) bestaat er een specifieke regeling over het renovatiecontract. Voldoet de woning niet meer aan de minimale vereisten van bewoonbaarheid, dan bent u verplicht om zo’n contract te sluiten. Voldoet de woning wel aan de normen, dan kan het ook, maar dan is het niet verplicht.


Dat heeft echter juridische gevolgen... Sluit u een renovatiecontract, dan bent u wettelijk verplicht om daar een aantal bepalingen in op te nemen. Er moet duidelijk in staan welke werken de huurder zal uitvoeren en binnen welke termijn precies. Ook de tegenprestatie die u als verhuurder moet toekennen, is strikt gereglementeerd. Zo mag u als verhuurder geen huurprijs vragen tijdens de duur van de werken. Wilt u de huurder een vergoeding toekennen, dan moet u die direct geven. Het kan niet pas aan het einde van de huur.


Als het niet hoeft, doet u het dus beter niet... Als een renovatiecontract sluiten niet echt nodig is – omdat de woning bij de aanvang van de huur wél voldoet aan de normen – dan maakt u die afspraken beter in een gewoon huurcontract. Daarin bent u dan niet gebonden aan die regels. Uw huurder zal dan ook tijdens de werken de huur verder betalen, tenzij dit anders afgesproken is.


Duidelijke afspraken zijn wel belangrijk. Spreek in het huurcontract af welke keuken uw huurder zal plaatsen en eventueel ook door welke aannemer. Spreek ook af wat er met de keuken aan het einde van de huur zal gebeuren. Blijft de keuken behouden, bepaal dan of u een vergoeding toekent of niet. Maakt u daar geen afspraken over, dan oordelen rechters meestal dat u als verhuurder de meerwaarde van nuttige en noodzakelijke werken moet betalen aan het einde van de huur.


Indien de woning die u verhuurt, bij aanvang voldoet aan de minimale normen, bv. inzake de stopcontacten, verluchting en aanwezigheid van lavabo/gootsteen, hoeft u geen renovatiecontract te sluiten. Sluit u een gewoon woninghuurcontract, dan bent u immers vrijer in de afspraken die u met uw huurder kunt make

187 views