Uw huurder zegt gas en elektriciteit vroegtijdig op...

De netwerkbeheerder laat u weten dat uw huurder zijn contract met hem stopgezet heeft en dat gas en elektriciteit afgesloten worden vóór het einde van de huur. Mag uw huurder dat zomaar? Hoe reageert u het best?Geen gas en elektriciteit meer...


Stopgezet voor het einde van opzeg. Uw huurder zegt het huurcontract op met een opzegtermijn van drie maanden. Enkele weken later krijgt u als verhuurder een brief van de netwerkbeheerder (gas/elektriciteit) dat de huurder zijn contract voor energievoorziening stopgezet heeft. Onderneemt u niets, dan wordt de energietoevoer in uw huurhuis afgesloten.


Let op! Dit is zo als uw huurder echt een stopzetting vraagt van het contract. Anders is het uiteraard als uw huurder zijn energierekening niet betaalt of kan betalen. In dat geval zal de energietoevoer niet volledig afgesloten worden en krijgt hij mogelijk een budgetmeter van de netwerkbeheerder.


Hoe reageert u dan het best?


Kan uw huurder dat zomaar doen? Neen, eigenlijk niet. Het blijven betalen van de nutsvoorzieningen tot het einde van de huur behoort immers tot zijn huurdersverplichtingen. Wijs hem dus op zijn verplichtingen als huurder en eis dat hij het contract toch voortzet tot het einde van de huur. Vraag bv. dat hij u binnen de week het bewijs levert dat het contract toch voortgezet werd. Controleer dit ook en vraag het na bij de netwerkbeheerder en eventueel de watermaatschappij.


Tip. Het kan geen kwaad om dit uitdrukkelijk in het huurcontract op te nemen, zodat u daar naar kunt verwijzen. U voorziet bv. dat “abonnementen van water, gas en elektriciteit ten laste zijn van de huurder en dat hij zich daaraan dient te houden tot het einde van de lopende huur. De huurder draagt de kosten en lasten als hij zich niet houdt aan deze verplichting.”


En als uw huurder dit niet doet? Stuur hem dan aangetekend een brief waarin u hem erop wijst dat hij tekortschiet in zijn huurdersverplichtingen door deze contracten niet voort te zetten tot het einde van de huur.


Tip. Is het einde van het huurcontract nog niet in zicht, dan loont het eventueel ook de moeite om hiervoor naar de vrederechter te stappen. Vraag dat de huurder via een dwangsom verplicht wordt om de abonnementen aan te houden. U kunt dan ook de ontbinding van de huur vragen én een verbrekingsvergoeding.


Zelf die contracten overnemen? De abonnementen al op uw naam overnemen tijdens de opzegtermijn doet u maar beter niet. U zal dan namelijk door de maatschappij van de nutsvoorzieningen de rekening van het verbruik door uw huurder voorgeschoteld krijgen.


Let op! Het is bovendien niet omdat u de meters op uw naam neemt om schade aan het pand te vermijden, bv. bij vriesweer, dat dit ook zal lukken. U vermijdt dan wel een afsluiting, maar het is niet zeker of de huurder dan wel effectief het pand verder verwarmt. U kunt immers – ook tijdens de huuropzeg – niet zomaar zelf het pand binnengaan om dit in zijn plaats te doen.


Extra kosten voor u. Vaak bent u dan ook beter af dat er geen energievoorziening meer is en dat u bij het einde van de huur een vergoeding moet betalen om de energie ‘terug open te zetten’.


Kunt u die recupereren? Uw huurder moet u inderdaad hiervoor vergoeden, bv. via een inhouding op de huurwaarborg.

Uw huurder moet de contracten voor nutsvoorzieningen aanhouden tot het einde van de huur. Stap desnoods naar de vrederechter om uw huurder hiertoe te verplichten en houd in ieder geval de extra vergoeding die u moet betalen in op de huurwaarborg. De contracten zelf overnemen heeft meestal geen zin.

70 views