Verhuren met btw vanaf 2019, de papierwinkel...

Verhuurt u vanaf 01.01.2019 voor maximaal zes maanden bv. een pop-upwinkel, dan is dat verplicht met btw! Bent u als verhuurder momenteel niet btw-plichtig, dan kan dat heel wat extra rompslomp met zich meebrengen. Hoe zit dat?


Pop-up verhuren vanaf 01.01.2019

Pop-upverhuur. Dat kent u! Het is een soort handelshuur van korte duur, nl. maximaal één jaar, die een (startende) onderneming toelaat om zonder langetermijnverbintenis in uw pand actief te zijn. Daarvoor gelden zowel in het Vlaams als in het Waals gewest specifieke huurregels.

Vanaf 01.01.2019 verplicht met btw? Ja, tenminste voor zover het verhuurcontract maximaal zes maanden loopt. Of het daarbij gaat om een nieuwbouw dan wel een bestaand pand, maakt niet uit. Sluit u bv. op 01.03.2019 een pop-upverhuurcontract voor vier maanden, dan moet u op uw huurprijs ook btw aanrekenen. Het voordeel is dan ook wel dat u de btw kunt aftrekken op de kosten gerelateerd aan het onroerend goed. Sluit u echter meteen een contract van tien maanden, dan blijft dat ook in 2019 nog altijd zonder btw.

Let op! Een contract van bv. vier maanden dat nadien verlengd wordt met nog eens vier maanden, zou dan voor zes maanden (vier plus twee) met btw verhuurd kunnen worden en de laatste twee maanden niet meer. Over die eerste vier maanden zou er naar verluidt wel geen btw-correctie moeten gebeuren, tenzij u vanaf het begin weet dat u de termijn van zes maanden gaat overschrijden.

Wat moet u dan concreet doen?

Btw-nummer aanvragen. Voor de Btw maakt het niet of u als verhuurder een natuurlijk persoon (particulier) dan wel een vennootschap bent. Wat om te beginnen van belang is, is of u als verhuurder al een btw-nummer heeft! Is dat het geval, dan kunt u ook meteen btw aanrekenen. Zo u nog geen btw-nummer heeft (bv. immovennootschap zonder btw-nummer of een particulier), dan moet u dat aanvragen door een specifiek formulier 604A (‘Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit’) in te vullen en in te dienen bij het bevoegd btw-kantoor van uw woonplaats (cfr. https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/aanvang_wijziging_einde_activiteit ). Breng dit het best in orde voordat u begint te verhuren voor korte termijn.

Btw-aangiften indienen. Dat komt er inderdaad ook nog bij kijken. De btw die u aanrekent aan uw huurders, moet in een periodieke btw-aangifte (één keer per kwartaal) opgenomen worden en u moet de aan uw huurders aangerekende btw doorstorten naar de Btw. Anderzijds mag u dan ook de btw in aftrek brengen die u zelf betaald heeft op de goederen en diensten die aan u geleverd zijn in het kader van de verhuur.

Kunt u daar niet onderuit komen? Dat hangt ervan af... Bent u als verhuurder niet btw-plichtig door een andere economische activiteit en is uw jaarlijkse omzet uit de verhuur van de pop-up niet hoger dan € 25.000, dan kunt u opteren voor de zgn. kleineondernemersregeling. Die komt erop neer dat u nog wel altijd uw btw-nummer moet hebben, maar wel vrijgesteld bent van de meeste andere btw-verplichtingen, zoals het aanrekenen van btw aan de huurder.

Let op! Die vrijstellingsregeling heeft als keerzijde dat u als verhuurder de door u betaalde btw ook niet langer kunt recupereren.

Tip. Wenst u echt niet te verhuren met btw, zorg er dan voor dat u enkel contracten van meer dan zes maanden (maar max. twaalf maanden) sluit.

Alvorens u gaat verhuren, moet u een btw-nummer aanvragen door een formulier 604A in te dienen bij de Btw. U moet dan ook btw-aangiftes indienen om de ontvangen btw door te storten en betaalde btw terug te trekken. Is uw omzet niet hoger dan € 25.000, dan kunt u vrijgesteld worden van die btw-verplichtingen.