Verkoop van een appartement beter geregeld vanaf 2019

Indien een mede-eigenaar een appartement verkoopt, moet u als syndicus allerlei informatie bezorgen. De notaris houdt dan een deel van de verkoopprijs in als er nog achterstallen waren. Vanaf 2019 is dat nog beter geregeld...De informatie die de notaris u bezorgt

U moet als syndicus informatie bezorgen. Bij de verkoop van een appartement, garage, enz. moet u aan de verkoper, professionele tussenpersoon en/of notaris bepaalde informatie bezorgen. In deze regeling wijzigen er ‘punten en komma’s’.

Welke informatie krijgt u na de verkoop? Dat was tot nu toe niet zo goed geregeld. Dikwijls bezorgde u die informatie en hoorde u dan lange tijd niets meer. Als syndicus vroeg u zich dan af of dat appartement nu uiteindelijk verkocht was of niet. U moet immers weten wie u moet uitnodigen voor de algemene vergadering, wie de werkingskosten moet betalen, enz.

De wet was daar te vaag over. De wet van 2 juni 2010 verplicht de notaris om u als syndicus te informeren over de overdracht, de aanwijzing of de splitsing van het eigendomsrecht van een private kavel. Hij moet u met name het huidig en in voorkomend geval ook het nieuw adres van de kopers en de verkopers meedelen. De wet voorziet echter niet wanneer dit precies moet gebeuren. Daardoor kreeg u die informatie niet of veel te laat.

Dat wijzigt vanaf 2019! De nieuwe Appartementswet (wet van 18.06.2018) voorziet dat de informatie meegedeeld moet worden binnen de 30 kalenderdagen na het verlijden van de authentieke akte.

Ruimere informatie! De notaris moet niet meer enkel de aktedatum meedelen en de identificatie van de kavels en de betrokken personen met eventueel hun nieuw adres. De wet voegt nu toe dat ook de identiteit van de lasthebber meegedeeld moet worden als er een onverdeeldheid is, bv. tussen meerdere eigenaars.

Welke kosten houdt de notaris in?

De recuperatie van de achterstallen... De wet van 2 juni 2010 voorziet een procedure waardoor de vereniging van mede-eigenaars (VME) bij de verkoop van een appartement de achterstallen van die mede-eigenaar nog kan recupereren op de verkoopprijs. Dat is uiteraard heel belangrijk. De nieuwe eigenaar kan voor die achterstallen immers niet meer aangesproken worden.

Ingehouden door de notaris. In het belang van de VME moet u als syndicus bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel aan de notaris een overzicht bezorgen, onder meer van het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen. De notaris kan die dan inhouden op de verkoopprijs.

Die regeling wordt ruimer vanaf 2019... Ook als het niet echt gaat om een verkoop, maar bv. om een ruil met opleg, geldt de inhoudingsregeling.

Er mag meer ingehouden worden. Belangrijk is dat nu ook de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering – lees: de kosten die u als syndicus maakt om de achterstallen te innen – ingehouden moeten worden. Ook de kosten die u als syndicus aanrekent om de informatie te bezorgen bij de verkoop, moeten ingehouden worden. Deze bedragen moet u als syndicus dan voortaan dus ook meedelen bij de verkoop.

De nieuwe wet voorziet dat vanaf 2019 de notaris u als syndicus binnen de 30 kalenderdagen na het sluiten van de akte moet informeren. Naast de achterstallen moeten bij een verkoop ook invorderingskosten en uw kosten als syndicus voor de informatieplicht ingehouden worden door de notaris.

434 views