Vlabel zet de puntjes op de i voor het nieuwe kooprecht van 7%!

Sinds 01.06 is de hervorming van de registratierechten in Vlaanderen een feit en ook Vlabel (de Vlaamse fiscus) heeft daarover al een aantal standpunten ter verduidelijking gepubliceerd. Wat is er hierbij voor u zoal van belang?Gebouw met gemengde bestemming


Deels privé, deels beroepsmatig of verhuurd.

Een situatie die in de praktijk geregeld voorkomt, is die waarbij een privépersoon een woning koopt, maar die niet volledig gebruikt voor de eigen huisvesting. Vlabel heeft hieraan een afzonderlijk standpunt gewijd (standpunt 18031) .


Eigen huisvesting primeert?

Is de woning hoofdzakelijk bedoeld als privéwoning, dan mag het tarief van 7% toegepast worden op de volledige woning, dus ook op het beroepsmatig stuk.


Tip. Dat is bv. zo bij de verhuur van één kamer aan een derde of zo u 20% beroepsmatig gebruikt.


Eigen huisvesting is ondergeschikt.

Dan moet u kijken of beide gedeelten opgesplitst kunnen worden. Is dat inderdaad het geval, dan mag er in de aankoopakte een opsplitsing gemaakt worden, zodat u het woongedeelte toch nog tegen 7% kunt kopen. Enkel als die opsplitsing niet mogelijk is, moet u 10% op het geheel betalen.


Verduidelijking specifieke gevallen


U koopt samen met uw bvba.

Koopt u privé samen met uw vennootschap in onverdeeldheid de volle eigendom van een woning, dan kunt u privé als natuurlijk persoon uw deel kopen tegen 7%. Uw bvba zal echter steeds 10% registratiebelasting betalen (standpunt 18044) .


Gesplitste aankoop ouders – kinderen.

Indien u de blote eigendom koopt en uw ouders het vruchtgebruik en die aankoop in dezelfde akte verleden wordt, dan geldt het tarief van 7% zowel voor u als voor uw ouders, ook al kopen zij alleen het vruchtgebruik (standpunt 18044) .


Woning om te slopen.

Een bouwgrond kopen tegen het verlaagd tarief van 7%, kan niet. Koopt u echter een woning om die af te breken, dan kan dat wel tegen 7% (standpunt 18044) .


Pand omvormen naar woning.

Koopt u bv. een oud fabriekspand met de bedoeling dat te verbouwen tot uw woning, dan stelt Vlabel dat u als koper het verlaagd tarief niet kunt genieten. U moet alsdan dus 10% betalen op uw aankoop, ook al wordt dat pand nadien wel een ‘echte’ woning (standpunt 18044).


Tip. U moet binnen de twee jaar na de aankoop officieel wonen op het adres van de woning, maar u bent niet verplicht om er vanaf dan een bepaalde termijn, bv. drie jaar, te wonen (standpunt 18045) .


Bijzondere verklaring in akte


Tot 30.09.2018.

Vlabel vraagt dat de notarissen voor de periode 01.06.2018-30.09.2018 systematisch een fiscale verklaring in de notariële akte opnemen waarin staat op welke datum de koopovereenkomst gesloten werd. Zo kan er nagegaan worden of er niets is dat erop wijst dat de verkoop toch al vóór 01.06.2018 gesloten werd, toen het tarief van 10% nog van toepassing was (standpunt 18030) !


Let op! Vlabel kan bv. de formele leningsaanvraag (ondertekend door de koper-lener en de bank) opvragen of de datum waarop de notaris gestart is met de voorbereidende opzoekingen.


Tip. De meeste kopers die al vóór 01.06.2018 hun zinnen gezet hadden op een woning, hebben een andere techniek gebruikt dan het compromis, bv. de aankoopoptie of de wederkerige koop-verkoopbelofte. In dat geval is er geen enkel risico!


Zowel op de aankoop van een gemengd gebruikt pand, waarbij het woongedeelte primeert, als op een aankoop samen met uw vennootschap of uw ouders, betaalt u privé 7%. Ook de aankoop van een woning om te slopen, kan tegen 7%, maar op een pand dat pas achteraf tot woning omgevormd wordt, betaalt u 10%.

92 views