Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in nieuw Burgerlijk WetboekNu ligt hierover een wetsontwerp voor in de Kamer... Binnenkort wordt er in het parlement gestemd over een nieuw Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin zijn ook wijzigingen op komst over de spelregels van het vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.


Wat wijzigt er voor vruchtgebruik? Bij grote werken aan de woning, bv. een nieuw dak, wordt die kost vandaag volledig aan de ‘naakte eigenaar’ aangerekend. In de toekomst zou de kost verdeeld worden tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker. Deze bijdrage wordt dan bepaald in verhouding tot de waarde van het vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle eigendom. Naast deze wijziging voorziet het ontwerp nog heel wat andere wijzigingen, bv. in de maximumtermijn en de regeling bij faillissement.


Ook wijzigingen aan erfpacht en opstalrecht... Opstalrecht zou mogelijk worden tot maximaal 99 jaar (i.p.v. 50 jaar). Gaat het om zgn. volumebouw, waarbij elk volume een zelfstandig gebruik heeft en er geen gemeenschappelijke delen zijn, dan zou een eeuwigdurend opstalrecht mogelijk zijn. De minimumduur van erfpacht wordt verminderd tot 15 jaar (i.p.v. 27 jaar). Wordt vervolgd dus...

In de Kamer ligt een wetsontwerp voor van een nieuw Burgerlijk Wetboek. Daarin zouden heel wat wijzigingen komen aan de spelregels voor vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.