Wat doet u met uw leegstaand handels- of bedrijfspand?

Steeds meer handels- of bedrijfspanden staan leeg. Wilt u als eigenaar zo’n pand vernieuwen of een andere bestemming geven, dan kunt u in Vlaanderen vanaf volgend jaar besparen op de onroerende voorheffing. Hoe zit dat?Handelspand ombouwen tot woning


Dat is meer en meer nodig...

Steeds meer handelspanden staan leeg en raken ook niet meer verhuurd. Het is dan mogelijk een optie om zo’n pand om te bouwen tot een woning.


De huidige vrijstelling van onroerende voorheffing (ov) is streng.

Daarvoor krijgt u nu al een vrijstelling van de onroerende voorheffing, maar de voorwaarden zijn streng, waardoor er zo goed als niemand voor in aanmerking komt. Zo geldt het enkel voor heel erg kleine handelspanden. Ook panden waarbij alleen het gelijkvloers als winkel gebruikt wordt, vallen momenteel uit de boot, omdat 50% van de vloeroppervlakte gebruikt moet worden voor kleinhandel.


Nieuw Vlaams decreet versoepelt dit...

Een recent decreet (decr. van 22.06.2018, houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen, BS 24.07.2018) wijzigt dit. U kunt vanaf aanslagjaar 2019 vijf jaar vrijstelling krijgen van onroerende voorheffing indien u een handelspand omvormt tot een woning. Het moet wel effectief gaan om een pand dat gebruikt wordt voor kleinhandel.


Enkel in winkelarme buurt!

Deze regeling kan wel enkel toegepast worden in een zgn. winkelarm gebied, dus niet bv. in het centrum van een stad. Een winkelarm gebied is een gebied waar stedenbouwkundige voorschriften kleinhandel ontmoedigen.


Tenzij enkel de bovenverdieping!

Indien u enkel de bovenverdieping omvormt tot een woning boven een ruimte die gebruikt wordt voor kleinhandel, dan moet het pand daarentegen in ‘kernwinkelgebied’ gelegen zijn. De vrijstelling geldt dan wel enkel voor het woongedeelte. Een kernwinkelgebied zijn de zones waar de voorschriften de kleinhandel willen aanmoedigen.


Wanneer krijgt u dat precies?

De vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar van de effectieve bewoning die blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister. Die inschrijving moet er zijn binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering.


Leegstaand bedrijfspand slopen?


Ook daar kunt u vrijstelling voor krijgen...

Indien u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfspand sloopt en vervangt door nieuwbouw, krijgt u vanaf 01.01.2019 ook vijf jaar een vrijstelling op de onroerende voorheffing. Het pand moet voorafgaand aan de sloopwerken op een inventaris of register voor leegstaande panden staan.


Echt slopen en vervangen, niet renoveren.

Voorheen bestond er een regeling voor leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen die minder voordelig was. Toen was een renovatie wel voldoende. Dat wordt nu strenger: u moet echt slopen en vervangen door een nieuwbouw. De regeling is nu echter wel ruimer en geldt nu ook voor handelspanden en andere bedrijfsgebouwen.


Goed om te weten.

Indien het gesloopte pand vervangen wordt door een vervangbouw met meerdere panden, bv. een appartementsgebouw, dan geldt de vrijstelling voor alle betrokken gebouwen die door de vervangbouw in de plaats komen.


Let op! Er wordt wel een beperking van de vrijstelling ingevoerd tot het bedrag van € 1.000 per nieuwe woning en € 4.000 voor een nieuwe bedrijfsruimte.

Verbouwt u een handelspand tot woning in een winkelarm gebied, dan krijgt u hiervoor vanaf 2019 vijf jaar een vrijstelling van onroerende voorheffing. Dat geldt ook als u in een kernwinkelgebied de bovenverdieping omvormt tot woning of indien u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfspand sloopt en heropbouwt.