Wat is een plaatsbeschrijving en waarom is dit nodig?

Telkens bij de aanvang en het einde van een huurovereenkomst moet tussen partijen verplicht een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Het is zelfs wettelijk verplicht om de plaatsbeschrijving samen met de eigenlijk huurovereenkomst te registreren. Maar wat is nu eigenlijk het belang van dit document?


Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving, ook wel een “staat van bevinding” genoemd, is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van een onroerend goed op een bepaald moment. Het document vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van het goed en is meestal aangevuld met foto’s ter verduidelijking.

Dergelijke plaatsbeschrijving wordt telkens aangemaakt bij de aanvang of bij het stopzetten van een huurcontract.

De wet stelt uitdrukkelijk dat de plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ moet zijn opgemaakt, dit betekent dat alle partijen (huurder én verhuurder) aanwezig zijn tijdens de opmaak en akkoord gaan met de inhoud. Dit is noodzakelijk opdat de plaatsbeschrijving tegenstelbaar zou zijn aan de partijen.

Partijen kunnen er enerzijds voor opteren om zelf de plaatsbeschrijving op te maken, anderzijds (en meest voorkomend) kunnen ze het document laten opmaken door een deskundige. Beslissen ze om een deskundige aan te stellen, dan moet de kost hiervoor gezamenlijk gedragen worden, elk voor de helft.


Waarom is een plaatsbeschrijving nodig?

Het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is de partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde teneinde eventuele schade aan de huurwoning vast te stellen. De gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen.

We kunnen concluderen dat het uitermate belangrijk is om het document heel gedetailleerd en duidelijk op te stellen. In veel gevallen zal de plaatsbeschrijving eventuele misverstanden achteraf vermijden.


Mayfield Expertise kan u professioneel en onafhankelijk bijstaan bij de opmaak van een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur of op het einde bij de vaststellingen en berekeningen van huurschade. Zie www.mexp.be