Welke controle is nodig van de stookolietank?


www.internetgazet.be © Internetgazet

Die regeling verschilt per gewest...

De regels over welke stookolietank u kunt installeren, maar ook wanneer er welke controles nodig zijn, verschillen per gewest. Zo’n controle is meestal verplicht bij de plaatsing en nadien zijn er nog periodiek bepaalde controles voorzien.


Bij de plaatsing.

Alle stookolietanks bij particulieren moeten in Vlaanderen bij de plaatsing gekeurd worden. In Wallonië is dat enkel voor tanks vanaf 3.000 liter. In beschermingsgebieden gelden wel strengere regels.


Periodieke controle?

Ook hier verschillen de regels per gewest naargelang de tank boven- of ondergronds gelegen is. Een tank is bovengronds als hij in open lucht of in kelders en garages geplaatst is. Voor bovengrondse tanks zijn er minder frequente controles nodig.


Sinds kort is er hierover een eigen regeling in Brussel...

Onlangs kwam er in het Brussels gewest een besluit (besluit 01.02.2018, BS 27.02.2018) dat sinds 27.08.2018 hierover een aantal verplichtingen bevat. Er zijn wel overgangsperiodes voorzien voor bestaande tanks. Van belang is vooral dat er nu voor het eerst ook duidelijke spelregels bestaan op het niveau van het gewest. Voorheen bestonden er enkel verschillende gemeentelijke reglementeringen in Brussel.


De verplichtingen als eigenaar van een stookolietank verschillen per gewest. Check dit dus het best via de tool van Informazout. Ook de nieuwe spelregels die in Brussel gelden sinds 27.08.2018, vindt u er terug.

Link via Informazout


Regelgeving stookolietank - Brussels gewest Regelgeving stookolietank - Vlaams gewest

Regelgeving stookolietank - Waals gewest