Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is de onafhankelijke en professionele beschrijving van het pand bij aanvang of einde huur, of bij aanvang van werken. Bij de verhuur van een pand is een plaatsbeschrijving verplicht en maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. Deze moet gedetailleerd, omstandig en tegensprekelijk zijn. Een plaatsbeschrijving bij aanvang werken, is ten zeerste aan te raden om uzelf veilig te stellen bij eventuele schade ten gevolge van de werken.
 

Onze expert-plaatsbeschrijver komt langs op een datum en uur dat voor u past, met alle betrokken partijen om een staat van bevinding op te maken. Deze bevindingen worden opgenomen in een proces verbaal, ondersteund door beeldmateriaal.  
 

 

MEXP Vastgoedexpertise staat voor een onafhankelijk, professionele, snelle en secure plaatsbeschrijving.