1.jpg

VLABEL-schatting

Een Vlabel schatting biedt u de garantie dat er geen discussie is met de fiscus.

5.jpg

VLABEL-schatting

Bij het overlijden van een persoon met eigendommen in Vlaanderen, zijn er erfbelastingen verschuldigd. Het is de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel), die bevoegd is voor de inning van deze belasting.

 

Bij de aangifte van de nalatenschap dient u de waarde te vermelden van de eigendommen op het ogenblik van het overlijden. Deze waardering moet correct verlopen.

 

Indien u een te hoge waarde vermeldt, zal u te veel erfbelasting moeten betalen. Dit kan u niet recupereren, als u nadien toch aan een lagere prijs verkoopt. Geeft u te weinig aan, riskeert u een boete wegens tekortschatting.

Wat Is Een VLABEL – Schatting?

  • Een VLABEL taxatie opgesteld door een Erkend Schatter–Expert, is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend en correct wordt beschouwd.

  • Een erkende VLABEL taxatie geeft u de zekerheid dat u een correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst.

  • De Vlaamse Belastingdienst zal de geschatte waarde aanvaarden.

Is een VLABEL-Schatting verplicht?

Neen, een VLABEL-schatting is niet verplicht, maar wel altijd verstandig om te laten doen. Door een VLABEL-schatting te laten doen om een officiële waardebepaling van onroerende goederen te hebben, vermijdt u discussies achteraf.

 

In sommige gevallen is een erkende vastgoedschatting verplicht, zoals wanneer u een fiscale waarde moet doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst.

Door een vastgoedschatting te laten uitvoeren door een ervaren, onafhankelijke en erkende schatter, bent u écht gerust dat de waardebepaling gebeurt zonder invloed van eventuele commerciële belangen.

vintage-1149558_1280.jpg

Kies zeker voor een erkende VLABEL schatting bij:

  • Aangifte van nalatenschap en berekening van de erfbelasting

  • Fiscale waardering van activa en passiva in een vennootschap

  • Waardering van borgstelling voor kredietaanvraag bij de bank

  • Onafhankelijke en tegensprekelijke schatting bij echtscheiding

 
6.jpg

Vraag een schatting aan

Bedankt voor uw aanvraag!

Vraag een offerte voor een schatting aan via het offerteformulier of mail naar expertises@mexp.be. U kan ons ook altijd telefonisch bellen op het nummer 0800 23 022.

Eén van onze beëdigde Schatter–Experts komt langs om het onroerend goed te bezichtigen. Vervolgens doet hij de nodige calculaties om de waarde van het onroerend goed te bepalen. Dit alles wordt gemotiveerd in een uitgebreid verslag.

Wat kost een VLABEL schatting ?

Bij een VLABEL-schatting hoort een plaatsbezoek en de administratieve opmaak van het verslag. In het verslag wordt de motivering van de vastgoedwaarde uitgebreid gemotiveerd in het taxatieverslag.

De kostprijs van een VLABEL schatting door een Erkend Schatter-Expert is afhankelijk van het type van onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond,…) dat u wenst te laten schatten.

 

Neem telefonisch of via mail contact met ons op, om de kostprijs voor uw schatting aan te vragen.   

apartment-building-1149751_1280.jpg

Waarom een VLABEL – Schatting?

  • Om de verdeling bij een scheiding of erfenis goed te laten verlopen.

  • Een erkende VLABEL-schatting is belangrijk wanneer u een rapport aan de bank of de notaris moet voorleggen.

  • Een erkende VLABEL-schatting is belangrijk om onroerend goed te verwerven en een lening te krijgen, of om net te verkopen en daar overbruggingskrediet voor te bekomen.

Graag meer informatie? Wij bellen u!

Wij bellen u terug!