Schade-expertise

Het noodlot kan op verschillende wijzen toeslaan: brand, storm, water, …Als schadelijder kan u zich laten bijstaan door onze schade-expert. 

 

De meeste polissen voorzien dat onze experten door uw verzekering vergoed worden!

Onze expert komt ter plaatse om de schade op te meten.  Deze schade wordt begroot en wij voeren voor u de minnelijke onderhandelingen over de vergoeding conform uw verzekeringscontract.

We stellen snel een gedetailleerd en volledig dossier op ter vergoeding van deze gevolgschade.

 

Onze experten ontzorgen en handelen af met uw verzekeraar.