top of page
MEXP Vlabel Schatting 1.jpg

Vlabel Schatting in Tongeren

Een Vlabel schatting biedt u de garantie dat er geen discussie is met de fiscus.

Graag meer informatie? Wij bellen u!

Waarom een Vlabel-schatting?

Bij het overlijden van een persoon met eigendommen in Vlaanderen, zijn er erfbelastingen verschuldigd. Het is de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel), die bevoegd is voor de inning van deze belasting.

 

Bij de aangifte van de nalatenschap dient u de waarde te vermelden van de eigendommen op het ogenblik van het overlijden. Deze waardering moet correct verlopen.

 

Indien u een te hoge waarde vermeldt, zal u te veel erfbelasting moeten betalen. Dit kan u niet recupereren, als u nadien toch aan een lagere prijs verkoopt. Geeft u te weinig aan, riskeert u een boete wegens tekortschatting.

Kies zeker voor een erkende VLABEL schatting bij:

  • Aangifte van nalatenschap en berekening van de erfbelasting

  • Fiscale waardering van activa en passiva in een vennootschap

  • Waardering van borgstelling voor kredietaanvraag bij de bank

  • Onafhankelijke en tegensprekelijke schatting bij echtscheiding

Wat is een Vlabel-schatting?

  • Een VLABEL taxatie opgesteld door een Erkend Schatter–Expert, is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend en correct wordt beschouwd.

  • Een erkende VLABEL taxatie geeft u de zekerheid dat u een correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst.

  • De Vlaamse Belastingdienst zal de geschatte waarde aanvaarden.

MEXP Vlabel Schatting 3.jpg

Vraag een offerte voor een schatting aan via het contactformulier of mail naar expertises@mexp.be. U kan ons ook altijd telefonisch bellen op het nummer 0800 23 022.

Eén van onze beëdigde Schatter–Experts komt langs in regio Tongeren om het onroerend goed te bezichtigen. Vervolgens doet hij de nodige calculaties om de waarde van het onroerend goed te bepalen. Dit alles wordt gemotiveerd in een uitgebreid verslag.

RICS+Logo+®-purple_0.jpg
Label_erkend_Belastingdienst_liggend_zw w.png
kavex.png
Febevex.png
bottom of page