top of page
Classroom

EPC niet-residentieel

Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR)
 

Het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor niet-residentiële eenheden wordt aangeduid als EPC NR (Niet-Residentieel). Het EPC NR toont de energie-efficiëntie van een gebouweenheid die wordt gebruikt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis, enzovoort. Het certificaat geeft inzicht in de benodigde inspanningen om het gebouw te renoveren naar een koolstofneutrale eenheid.
Ontdek hoe energiezuinig uw niet-residentiële eenheid is en welke stappen nog genomen moeten worden voor een duurzamere toekomst.

Vraag makkelijk uw EPC keuring aan

Image by Alesia Kazantceva

Wanneer is een EPC niet-residentiële eenheden (EPC NR) vereist?

 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt per niet-residentiële gebouweenheid opgesteld. Niet-residentiële gebouweenheden omvatten alle gebouweenheden met als hoofdbestemming 'niet-residentieel', wat inhoudt dat het alle gebouweenheden omvat behalve woongebouwen, industriegebouwen en landbouwgebouwen.
   

 • Een EPC NR is 5 jaar geldig.
   

 • Het EPC NR bestaat uit twee onderdelen die elkaar aanvullen: de energiescore en het energielabel (van G tot A). Het energielabel geeft de energieprestatie van de gebouweenheid weer op een schaal van rood (slecht) tot groen (goed).
   

 • Het EPC NR bevat ook aanbevelingen over hoe de niet-residentiële gebouweenheid energiezuiniger gemaakt kan worden. Deze aanbevelingen in het EPC NR zijn richtinggevend maar niet verplicht.
   

 • Uit het EPC NR kunt u afleiden welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de renovatieverplichting.

Een kleine niet-residentiële eenheid?

De eigenaar van een kleine niet-residentiële (kNR) gebouweenheid kan ervoor kiezen om in plaats van een EPC NR een EPC kNR te laten opstellen. De opmaak en inhoud van dit EPC kNR is vergelijkbaar met het EPC voor residentiële eenheden en is specifiek ontwikkeld voor kleine niet-residentiële gebouweenheden die sterke gelijkenissen vertonen met woningen op het gebied van architectuur, installaties, materialen, gebruik, enzovoort.

Minimal Roof Ridge

Bespaar tijd en laat uw EPC- en Asbestattest tijdens één afspraak opstellen

Het gelijktijdig laten opstellen van een EPC- en asbestattest biedt u gemak, kostenbesparing, waardevolle inzichten en een betere voorbereiding op vastgoedtransacties. Maak gebruik van onze dienstverlening en geniet van de voordelen door beide attesten samen te laten opstellen.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een efficiënte en betrouwbare service!

Waarom een EPC NR?

 • Sinds 1 januari 2023 is het EPC NR verplicht bij de verkoop (en opstalrecht en erfpacht) en bij verhuur (bij het afsluiten van een nieuw huurcontract) van niet-residentiële gebouweenheden. Vanaf 1 mei 2023 is een EPC NR verplicht bij verhuur en bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.
   

 • Let op: deze verplichting geldt alleen wanneer een volledige gebouweenheid verkocht, overgedragen of verhuurd wordt. Als slechts een deel van een gebouweenheid wordt verhuurd (bijvoorbeeld een kleine kantoorruimte in een kantoorgebouw), is een EPC NR niet vereist.
   

 • Het EPC NR is een hulpmiddel om eigenaars te begeleiden naar de langetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit. Het informeert de potentiële koper of huurder over de energieprestatie van de eenheid die zij willen kopen of huren.
   

 • Binnen 5 jaar na verkoop (en andere overdrachten, volgens de open definitie), opstalrecht en erfpacht, moet voldaan zijn aan de renovatieverplichting. Hiervoor moet een minimaal energielabel behaald worden, dat aangetoond moet worden met een EPC NR (of 'kNR').

Hospital Working Day

Graag meer informatie? Wij bellen u!

Shopping Center

Procedure voor het opstellen van een EPC
Niet-Residentieel (EPC NR)

Het opstellen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) brengt diverse taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor verschillende betrokken partijen, waaronder de gebouweigenaar of diens gemachtigde, de energiedeskundige en de gebouwgebruiker.
 

Rol van de gebouweigenaar
 

 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden wordt opgesteld door de eigenaar van de eenheid of de houder van een zakelijk recht, zoals een erfpachter of opstalhouder, en hun vertegenwoordiger, gevolmachtigde of opdrachthouder.
   

 • Bij het te koop of te huur aanbieden van de eenheid, dienen bepaalde elementen uit het EPC vermeld te worden in advertenties of bekendmakingen. Deze verplichte vermelding geldt niet alleen voor eigenaren, maar ook voor makelaars, notarissen, enzovoort.
   

Jaarlijkse meterstanden registreren
 

 • Het is verplicht om minstens jaarlijks de meterstanden te registreren die nodig zijn voor het bepalen van het hernieuwbare aandeel in het kader van het EPC NR. Deze meteropnames kunnen worden uitgevoerd door een energiedeskundige type D of door een interne medewerker, zoals een gebouwbeheerder.
   

Rol van de energiedeskundige
 

 • Het EPC NR wordt opgesteld door een energiedeskundige type D. Raadpleeg de lijst met erkende energiedeskundigen type D. De energiedeskundige:
   

 • Voert de benodigde vaststellingen uit tijdens een plaatsbezoek.
   

 • Controleert de isolatiematerialen, ramen, verwarmings-, koelings-, warmwater- en ventilatie-installaties, enzovoort.
   

 • Registreert meterstanden en metingen van hernieuwbare technologieën ter plaatse.
   

 • Maakt gebruik van bewijsstukken, zoals documenten verstrekt door de eigenaar of gebouwbeheerder die de aanwezigheid van isolatie, materialen of apparatuur aantonen. Raadpleeg de aanstiplijst EPC-NR voor een overzicht van de benodigde documenten die aan de energiedeskundige moeten worden verstrekt.
   

 • Gebruikt een door de overheid goedgekeurd softwareprogramma voor het opstellen van het EPC NR.
   

Rol van de gebouwgebruikers
 

 • Gebouwgebruikers zijn verplicht om op verzoek van de gebouweigenaar alle benodigde energiegebruiksgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het bepalen van het energielabel voor het EPC NR.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

Contacteer ons

Heeft u vragen over een EPC? Contacteer dan vrijblijvend de EPC-experts van MEXP!

Toffee MEXP

Toffee

Head of security

RICS+Logo+®-purple_0.jpg
Label_erkend_Belastingdienst_liggend_zw w.png
kavex.png
Febevex.png
TEGOVA_MEXP_tr.png

Wil u meer weten over een EPC-attest of een afspraak maken met onze experts?

Contacteer ons

bottom of page