top of page
  • MEXP

De energiecrisis: Wanneer is uitstel mogelijk op uw hypothecair krediet?

Heeft u als particulier een lopend hypothecair krediet voor een woning, dan kennen de banken vanaf 01.10.2022 u mogelijk een betalingsuitstel toe. Hoe zit dat en wat zijn precies de voorwaarden?


Wanneer is uitstel mogelijk op uw hypothecair krediet? MEXP

Wanneer is betalingsuitstel mogelijk?


Strenge voorwaarden!

U hoorde in de media wellicht ook dat er uitstel mogelijk is op de betaling van een hypothecaire lening. Daar zijn echter vier voorwaarden aan gekoppeld:


1. Woning = hoofdverblijfplaats. De woning waarvoor het woonkrediet aangegaan werd, is de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s).


2. Geld bij banken < € 10.000. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel moet het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner zijn dan € 10.000. Pensioensparen wordt daar niet in meegerekend. Dat is dus wel een strenge voorwaarde.


3. Geen betalingsachterstand. Op 01.03.2022 is er geen betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).


4. Afbetalingsplan voor energie. De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopen of heeft dat aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier van gas en/of elektriciteit.


Zo niet: eventueel oplossing op maat.

Ook wie daar niet aan voldoet, maar tijdelijk financiële problemen heeft door de hoge energieprijzen kan zijn bank contacteren. Ook dan zal de bank mogelijk bereid zijn om dan toch een oplossing op maat aan te bieden, via bv. een opschorting van de kapitaalaflossing voor een bepaalde periode of via een verlenging van de looptijd van het krediet.


Hoe gaat het in zijn werk?


Aanvraag bij de bank.

Indien aan die voorwaarden samen voldaan is, zal de bank bij een concrete aanvraag het betalingsuitstel toekennen zonder dossierkosten. De bank zal wel enkele bewijsstukken opvragen, zoals een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. Daarnaast zal u in een verklaring op eer moeten verklaren dat er betalingsmoeilijkheden zijn en dat uw totaal vermogen (ook bij andere banken) minder dan € 10.000 bedraagt. Banken rekenen op ongeveer tien kalenderdagen om de aanvraag te verwerken.


Uitstel gaat in vanaf 01.10.2022.

Het betalingsuitstel geldt van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023 en is enkel mogelijk voor toekomstige aflossingen.


Hoeveel vermindert de maandlast?

Door het betalingsuitstel hoeft u gedurende 12 maanden geen aflossing van kapitaal te doen. De interesten blijven wel verschuldigd. Het kapitaal dat niet afgelost moet worden, is gemakkelijk terug te vinden op de aflossingstabel van het krediet.


Voorbeeld. Indien u € 200.000 leende op 20 jaar tegen een rente van 2% met constante maandlasten, bedraagt de kapitaalaflossing na vijf jaar ongeveer € 755 per maand (€ 9.060 per jaar).


Verlenging van de looptijd.

De looptijd van het krediet wordt dus verlengd met een jaar. Er zullen dus door die verlenging wel meer interesten betaald moeten worden.


Hoe zit dat fiscaal gezien?

Door een jaar geen kapitaal af te lossen, gaat het fiscaal plafond van een krediet met fiscaal voordeel allicht niet volledig opgevuld zijn en laat u dus fiscaal voordeel onbenut. Het extra jaar aflossing geeft normaal gezien geen fiscaal voordeel op een krediet in Vlaanderen en Wallonië (niet voor Chèque Habitat, de maximale termijn voor fiscaal voordeel is hier 20 jaar). De fiscus kan dat misschien wel nog regelen. Zo maakte de fiscus ook een uitzondering bij het betalingsuitstel op een woonkrediet tijdens de coronacrisis.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

94 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page