Een kortetermijnverhuur is verplicht met btw vanaf 2019!

Wilt u een pand verhuren vanaf 01.01.2019 voor een korte periode, dan zou dit sowieso vanaf 2019 onder btw moeten. Wat betekent dat dan precies en in welke gevallen geldt dat?Pand verhuren voor korte duur


Nu nog zonder btw.

Inderdaad, of de eigenaar een pand verhuurt voor een paar maanden, dan wel voor een aantal jaren, dat maakt niets uit. Het algemene principe, mits een aantal uitzonderingen, is dat de verhuur van een onroerend goed vrij van btw is, ongeacht of de verhuurder nu een vennootschap dan wel een particulier is.


Vanaf 01.01.2019 verplicht met 21% btw.

De verhuur van een ruimte (oud of nieuw) voor maximaal zes maanden is alsdan verplicht met btw (art. 5 wet 14.10.2018, BS 25.10.2018) . In de praktijk gaat het vooral om een kortdurende verhuur van congres-, seminarie-, vergader- of feestzalen evenals beurs- en tentoonstellingsruimten.


Huurcontract loopt nu al?

Sluit u bv. een huurcontract vanaf 15.11.2018 tot 15.03.2019, dan blijft dat vrij van btw, ook al loopt het deels in 2019. Het contract is nl. ingegaan in 2018 en dat is doorslaggevend!


Let op! Worden er opeenvolgende contracten van korte duur gesloten tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde pand, dan zal er gekeken worden naar de totale duurtijd van het contract!


Wanneer toch nog zonder btw in 2019?


Gebruikt voor bewoning.

Heeft u bv. een appartement aan zee in uw portefeuille om te verhuren, dan blijft een kortetermijnverhuur daarvan nog altijd zonder btw, dus ook in 2019. Hetzelfde geldt bv. voor een studentenkamer die voor drie maanden verhuurd wordt.


Tip. Het maakt daarbij niet uit of de huurder een natuurlijk persoon of een vennootschap is. Huurt een bvba bv. voor drie dagen een chalet in de Ardennen ten behoeve van een teambuilding, dan zit er ook op die huur geen btw!


Wie is de huurder?

Is dat een particulier die het pand huurt voor privédoeleinden of (meer algemeen) voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit, dan blijft de kortetermijnverhuur ook nog vrij van btw. Hetzelfde geldt wanneer de huurder een vzw is of een organisatie waarvan de sociaal-culturele activiteiten vrijgesteld zijn van btw, zoals scholen, musea, ...


Let op! Gaat het om een contract zonder btw, dan moet de verhuurder een verklaring van de huurder hebben waarin die bevestigt dat hij valt onder een van de uitzonderingsbepalingen van de verplichte btw-heffing.


Is wie verhuurt ook van belang?

Neen, of de verhuurder een natuurlijk persoon of een vennootschap is, maakt niets uit. Zodra er aan de voorwaarden voor een kortetermijnverhuur met btw voldaan is, moet er in principe btw gerekend worden.


Verplicht met btw, is dat beter of niet?


Voor de verhuurder?

In principe wel. Door immers mét btw te verhuren, kan de verhuurder vanaf 01.01.2019 ook de btw die hij betaald heeft op de bouw en het onderhoud van zijn pand, recupereren via zijn btw-aangifte. Voor hem is dat dus voordelig...


Voor de huurder?

Zo de huurder een btw-plichtige is die de btw die hij boven op de huur moet betalen, zelf in aftrek kan brengen, is dat voor hem een neutrale operatie. Is de huurder geen btw-plichtige (wat meestal niet zo zal zijn), dan kan hij die 21% btw niet recupereren en enkel dan is die 21% wel een extra kost.


Op huurcontracten tot zes maanden die vanaf 01.01.2019 ingaan, moet verplicht 21% btw gerekend worden. Die verplichting geldt echter niet voor de verhuur van woningen, flats of kamers of als de huurder een particulier is. Aangezien de huurder meestal btw-plichtig is, is die btw voor hem in principe geen extra kost.

88 views