top of page
Search
  • MEXP

Een laadpaal laten installeren op kosten van de fiscus?

Particulieren en ondernemingen die tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 investeren in een laadpaal voor elektrische auto’s worden daarvoor beloond door de fiscus. Om welke belastingvoordelen gaat het precies, wie komt daarvoor in aanmerking en aan welke voorwaarden moet er precies voldaan zijn?


Belastingkorting voor particulieren


Fiscus sponsort tot 45% van de kostprijs! Particulieren die investeren in een laadpaal hebben eenmalig recht op een belastingvermindering van 45% bij een investering tussen 01.09.2021 en 31.12.2022. Doet men de investering pas in 2023 of 2024, dan bedraagt het tarief respectievelijk 30% of 15%.


Let op! De vermindering wordt berekend op een maximum van € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige (dus maximaal € 675).


Voorwaarden. Het moet gaan om: (1) een nieuwe en ‘slimme’ laadpaal die werkt op groene stroom; (2) in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar men gedomicilieerd is op 1 januari van het aanslagjaar; en (3) die men laat plaatsen.Extra kostenaftrek voor ondernemingen


Tot 200% kostenaftrek. Zelfstandigen en vennootschappen die investeren in een laadpaal hebben recht op een verhoogde kostenaftrek van 200% als ze investeren tussen 01.09.2021 en 31.12.2022, en 150% als ze investeren in 2023 of 2024.


Voorwaarden. Het moet gaan om: (1) een nieuwe en ‘slimme’ laadpaal; (2) die afgeschreven wordt over minstens vijf jaar; (3) die publiek toegankelijk is; en (4) die geregistreerd is bij de FOD Financiën en op de website https://www.eafo.eu/ .


Publiek toegankelijk zijn. Dat betekent dat derden hun elektrische auto (op eigen kosten) mogen opladen aan die laadpaal.


Tip. Het volstaat dat ze die laadpaal kunnnen gebruiken tijdens de normale openings- of sluitingstijden van de onderneming.


Wie heeft nu precies waar recht op?


Particulier. Die heeft recht op een belastingvermindering als hij een laadpaal laat plaatsen aan de woning waar hij:


  • volle eigenaar van is of een gebruiksrecht (huur, opstal, vruchtgebruik, enz.) op heeft; en

  • waar hij op 1 januari van het betreffende aanslagjaar gedomicilieerd is.


Let op! De verhuurder van de woning heeft daar dus geen recht op, maar wel de huurder.


Tip. Dat die laadpaal ook beroepsmatig gebruikt wordt, bv. voor een zelfstandige activiteit, is geen bezwaar.


Zelfstandigen. Die hebben recht op de verhoogde kostenaftrek tot 200% in de mate dat ze de laadpaal beroepsmatig gebruiken. Denk bv. aan een huisarts die de laadpaal aan zijn praktijk ook ter beschikking stelt van derden, waaronder zijn patiënten.


Tip. Gaat het om een laadpaal aan de gezinswoning, dan kan men de verhoogde kostenaftrek eventueel (gedeeltelijk) combineren met de privébelastingvermindering.


Vennootschappen. Die hebben recht op de verhoogde kostenaftrek tot 200%. Het maakt niet uit waar de laadpaal geïnstalleerd is, op voorwaarde dat die voor het publiek toegankelijk is. Anders is de laadpaal voor 100% afschrijfbaar.Zelfstandigen en vennootschappen hebben recht op een verhoogde kostenaftrek tot 200% als de laadpaal (semi)publiek toegankelijk is. Het maakt daarbij niet uit of de laadpaal geplaatst wordt aan een bedrijfspand of bv. aan een woning van de ondernemer. Particulieren genieten een belastingvermindering van 45% als het gaat om een laadpaal aan de woning waar ze hun domicilie gevestigd hebben.


Klik hier en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie


Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

4 views
bottom of page