top of page
  • MEXP

Energiebesparende werken, dus een hogere onroerende voorheffing?

Na een renovatie kan soms het kadastraal inkomen (ki) van uw vastgoed stijgen, en daarmee ook de onroerende voorheffing (ov). Geldt dat ook als u energiebesparende investeringen en renovaties uitvoert? En hoe kan de fiscus zomaar het ki verhogen?Kennisgeving aan fiscus


Aangifteverplichting.

Het controlekantoor van het kadaster bevoegd voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is, moet binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken (vergroting, transformatie, samenvoeging met of splitsing van een ander onroerend goed) in kennis gesteld worden van de voltooiing van de werken aan het gewijzigde onroerend goed (art. 473 WIB 92) . Dat is het principe, maar in de praktijk geldt die aangifteverplichting enkel als u een verbouwing doet waarbij het kadastraal inkomen (ki) kan wijzigen.


Wanneer dan wijziging ki?

Dat is ten eerste het geval indien de bewoonbare oppervlakte groter wordt, bv. door extra slaapkamers op zolder in te richten of extra ‘aanhorigheden’ te plaatsen, zoals een carport. Een tweede geval is het vergroten van het comfort, bv. door een centrale verwarming of een badkamer te plaatsen.


Tip. Kleine verbouwingen zoals het louter plaatsen van een extra lavabo in de badkamer hoeft u niet te melden. Voorwaarde is immers dat er een stijging is van ten minste 15% of van ten minste € 50 van het ki. Dat zal enkel het geval zijn bij ‘grotere verbouwingswerken’ zoals het plaatsen van een geheel nieuwe badkamer.


Hoe melden?

Om aan de aangifteverplichting te voldoen, kunt u gebruikmaken van een specifiek document, nl. aangifteformulier 43B voor verbouwing: https://financien.belgium.be/sites/default/files/GAPD/20210701-43B-travaux-de-transformation_nl-dyn.pdf .


Ook sanctie!

Bij niet-aangifte zijn er administratieve en zelfs strafrechtelijke boetes van toepassing. De boetes zijn sinds 1 januari 2021 verhoogd, nl. van € 50-€ 1.250 tot € 250-€ 3.000.


Let op! Vraagt u een bouw(omgevings)vergunning aan, dan is het kadaster daar automatisch ook van op de hoogte. Het stuurt u dan zelf een aangifteformulier.


Hogere ov.

Aangezien de onroerende voorheffing berekend wordt op basis van het ki, zal een hoger ki een hoger bedrag aan ov betekenen.


Ook hoger ki bij energiebesparende investeringen?


In principe niet. Voert u enkel energiebesparende renovaties uit, dan heeft dat in principe geen impact op het ki. Denk daarbij concreet aan de plaatsing van zonnepanelen, dubbele of driedubbele beglazing, de isolatie van dak, muren en vloeren, en alle andere renovatiewerken aan een woning waardoor aan deze laatste het certificaat van ‘passieve woning’ verstrekt kan worden (zie circ. nr. 3/2010, 22.02.2010) . Het is dus niet nodig om een premie aan te vragen uit vrees dat uw ki verhoogd zal worden!


Zelfs minder ov!

Wanneer u als eigenaar een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert, kunt u zelfs een tijdelijke korting genieten op de onroerende voorheffing. Zie voor verdere informatie daarover: https://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil .


Let op! Die vermindering bestaat enkel voor woningen in Vlaanderen en niet in Brussel of Wallonië. Ze geldt eveneens voor uw tweede verblijf.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

337 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page