top of page
  • MEXP

Energieprestatiecertificaat Gemeenschappelijke Delen (EPC GD): Wat is het en wanneer is het vereist?

In de wereld van vastgoed en appartementsgebouwen is het belangrijk om te begrijpen welke regels en vereisten van toepassing zijn op verschillende aspecten van het beheer en de renovatie van deze gebouwen. Een van de verplichte documenten die eigenaren moeten verkrijgen, is het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen (EPC GD). Maar wat houdt dit certificaat precies in en wanneer is het vereist?


Wat zijn de gemeenschappelijke delen?

Om te beginnen moeten we een duidelijk beeld hebben van wat de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw inhouden. Het omvat vloeren, muren, daken, collectieve installaties en openingen in de gemeenschappelijke ruimten. Deze delen worden beheerd door één eigenaar of vaak door meerdere eigenaars gezamenlijk. In het geval van meerdere eigenaars moeten zij gezamenlijk beslissen over renovaties aan deze gemeenschappelijke delen.


Het Energieprestatiecertificaat voor de gemeenschappelijk beheerde delen (EPC GD) is verplicht voor alle appartementsgebouwen, ongeacht of ze één eigenaar hebben of meerdere eigenaars die gezamenlijk het beheer voeren. Zelfs als een gebouw alleen gemeenschappelijke ruimten zoals traphallen heeft, valt het nog steeds onder deze verplichting. Het is belangrijk op te merken dat een appartementsgebouw ten minste uit twee residentiële gebouweenheden moet bestaan om onder deze verplichting te vallen.


Het begrip "gebouweenheden" omvat niet alleen appartementen, maar ook kleine niet-residentiële eenheden zoals winkels, medische praktijken, kantoren, enz. Bij het bepalen van het aantal eenheden in het gebouw moet altijd gekeken worden naar de feitelijke situatie, die mogelijk kan verschillen van de vergunde situatie. Dit betekent dat zowel residentiële als niet-residentiële eenheden in het gebouw moeten worden meegenomen bij het bepalen of het EPC GD vereist is.


Wat is het doel van het EPC GD?

Het doel van het EPC GD is tweeledig.

1. Het biedt het eigenaren inzicht in de energetische prestaties van de gemeenschappelijk beheerde delen van het gebouw. Dit stelt eigenaren in staat om de energie-efficiëntie van het gebouw te beoordelen en potentiële verbeteringen te identificeren.

2. De informatie uit het EPC GD wordt automatisch gebruikt bij het opstellen van de EPC's voor de individuele eenheden (zoals appartementen, winkels, kantoren, enz.) in het gebouw. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van het EPC GD directe invloed heeft op de kwaliteit en het energielabel van de EPC's van de individuele eenheden.


Het verkrijgen van een geldig EPC GD is dus van groot belang voor eigenaren van appartementsgebouwen. Het stelt hen niet alleen in staat om de energieprestaties van het gebouw te begrijpen en te verbeteren, maar het heeft ook invloed op de individuele eenheden in het gebouw. Een efficiënt gebouw draagt bij aan energiebesparing en vermindert de ecologische voetafdruk, terwijl het ook de waarde van het vastgoed kan verhogen.


Als eigenaar van een appartementsgebouw is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving met betrekking tot het EPC GD en ervoor te zorgen dat het certificaat wordt verkregen en bijgewerkt volgens de geldende voorschriften. De experts van MEXP helpen u op het gebied van energie-efficiëntie en vastgoedbeheer om aan de vereisten te voldoen en het beste uit uw gebouw te halen.


Het Energieprestatiecertificaat Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) is verplicht voor alle appartementsgebouwen, ongeacht het aantal eigenaars, en omvat zowel residentiële als niet-residentiële eenheden. Het certificaat biedt eigenaren inzicht in de energetische prestaties van het gebouw en heeft directe invloed op de kwaliteit en het energielabel van de individuele eenheden. Het naleven van deze verplichting draagt bij aan energiebesparing, ecologische duurzaamheid en waardeverhoging van het vastgoed.


Heeft u vragen over een EPC Gemeenschappelijke Delen? Contacteer dan vrijblijvend de EPC-experts van MEXP!


Vraag uw EPC keuring aan: klik hier

422 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page