top of page
  • MEXP

Geen huurwaarborg gesteld, dus woninghuur gaat niet in?

U voorziet in het huurcontract dat uw huurder een huurwaarborg moet plaatsen bij zijn bank. Wat als hij dat niet doet? Mag u er dan van uitgaan dat het contract dan niet ingaat? Wat voorziet het nieuwe verbintenissenrecht daarover vanaf 2023?


Geen huurwaarborg gesteld, dus woninghuur gaat niet in

Huurder betaalt huurwaarborg niet


Huurwaarborg.

In Vlaanderen kunt u voor nieuwe woninghuurcontracten gesloten na 1 januari 2019 een huurwaarborg vragen van drie maanden (in plaats van twee voorheen) op een geblokkeerde rekening bij de bank. In Wallonië en in Brussel gaat het nog altijd om maximaal twee maanden.


Ontvangen voordat het contract ingaat.

Zorg ervoor dat u die huurwaarborg ontvangt vóór het contract ingaat. Van de andere kant vragen de banken meestal het bewijs van een gesloten huurcontract alvorens de formaliteiten van de huurwaarborg te regelen. Het contract moet dus in principe getekend worden voordat de huurder de huurwaarborg stelt. De vraag is dan wat er gebeurt als de huurder dat toch niet tijdig doet.


Moet u dan naar de rechter stappen?


Momenteel is dat nog vereist.

U kunt als verhuurder weigeren om de sleutels te overhandigen als de huurwaarborg nog niet gestort werd. Om het contract effectief te ontbinden, moet u echter naar de rechter stappen.


Tip. U voorziet dan in het contract het best uitdrukkelijk dat u het recht heeft om de sleutels in te houden indien de waarborg niet tijdig gesteld is, maar dat de huurder wel zijn huurgeld in die periode moet betalen.


Versoepeling van de spelregels vanaf 2023.

Op 1 januari 2023 treden de nieuwe regels van het verbintenissenrecht in werking (art. 5.93 BW, wet 28.04.2022, BS 01.07.2022) . Die voorzien uitdrukkelijk voor overeenkomsten – ook huurcontracten – in de mogelijkheid om de ontbinding te verkrijgen zonder dat u langs de rechter moet passeren. Hoe werkt dat juist en wat zijn de risico’s?


Nog steeds naar de rechter stappen?

Wilt u echt op zeker spelen, dan blijft het het veiligste om naar de rechter te stappen. De rechter kan dan de ontbinding effectief uitspreken.


Het kan dan echter ook zonder!

Het nieuwe verbintenissenrecht biedt echter de mogelijkheid om de ontbinding te verkrijgen zonder langs de rechter te moeten passeren. Voorzie in huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2023 dat “ de huurovereenkomst buitengerechtelijk kan worden ontbonden wanneer na aanmaning door de verhuurder de huurwaarborg door de huurder niet voor de inwerkingtreding van het contract is betaald ”.


Let op! Dat kan enkel voor het ingaan van de huur en voor de overhandiging van de sleutels. Er mag immers geen uithuiszetting aan gekoppeld zijn.


Goed om te weten.

U kunt die mogelijkheid niet gebruiken als het huurcontract in een notariële akte opgenomen is.


Hoe pakt u dat aan?

Stuur eerst uw huurder aangetekend een ingebrekestelling. Daarin geeft u hem nog de tijd, bv. twee weken, om alsnog een huurwaarborg te betalen. Vermeld dat als hij dat niet in orde brengt, u eenzijdig tot buitengerechtelijke ontbinding zal overgaan. Vervolgens stuurt u opnieuw een aangetekende brief aan uw huurder met een motivatie. Overhandig zeker de sleutels nog niet.


Voorzichtigheid blijft geboden.

Uw huurder kan de ontbinding nadien immers nog betwisten bij de rechter. Deze gaat dan na of u inderdaad een goede reden had om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Is dat niet zo, bv. omdat u de huurder onvoldoende tijd gaf, dan loopt u het risico dat u een schadevergoeding moet betalen.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

780 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page