top of page
  • MEXP

Het Bosdecreet en een verkoop in het Vlaams gewest

Bij een verkoop in het Vlaams gewest moet de verkoper verklaren of het Bosdecreet al dan niet van toepassing is. Hoe weet u eigenlijk of dat al dan niet het geval is en wat riskeert de verkoper indien hij ten onrechte verklaarde dat het niet van toepassing is?In een model van compromis is normaal gezien voorzien dat ” de verkopende partij verklaart dat het verkochte goed bij haar weten *wel/niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet van toepassing is.


Wat was er gebeurd?


De verkoper had een perceel bouwgrond verkocht waarop enkele bomen stonden. Hij had verklaard in het compromis dat deze enkele bomen geen ‘bos’ zijn en dat het Bosdecreet niet van toepassing was. Nadien bleek dat wel het geval te zijn en moest de koper betalen voor boscompensatie. Hij vroeg aan zijn verkoper een schadevergoeding. De verkoper ging daar niet mee akkoord, vond dat de koper dat ook zelf had kunnen onderzoeken en toch ook zelf kon zien dat er bomen op stonden.


Wat zei de rechter?


Geeft verkoper ongelijk. Volgens de rechtbank in Gent (rb. Gent, 03.11.2020) mag de koper vertrouwen op de verklaring van de verkoper en moet hij zelf geen verder onderzoek doen. In de zaak voor de rechtbank van Gent wees de rechter bovendien het argument af dat de koper ook kon zien dat er een ‘bos’ op het perceel is, omdat er meerdere bomen op het perceel aanwezig zijn. De rechter kende dan ook een schadevergoeding van € 6.290 toe aan de koper.


Wat moet u ervan onthouden?


Belangrijk of de bomen een ‘bos’ zijn! Indien de bomen op uw perceel een ‘bos’ zijn volgens het Bosdecreet, heeft dat belangrijke gevolgen voor de koper.


Tip. Over wanneer het gaat om een bos of niet bestaan strikte regels.


Let op! Gaat het effectief om een bos in de zin van het Bosdecreet, dan is de koper in bepaalde gevallen verplicht om een vergoeding – de zgn. boscompensatie – te betalen indien hij het perceel wil ontbossen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om de bomen uit een ‘bos’ te kappen beperkt en zal hij daarvoor een kapvergunning moeten aanvragen.


Verkoper informeert zich het best goed. Indien de verkoper verklaart dat het perceel geen ‘bos’ is, maar dat achteraf toch zo blijkt te zijn, kan de koper de verkoper daarvoor aanspreken om schadevergoeding te krijgen of om eventueel de verkoop ongedaan te maken. De verkoper moet garanderen dat wat hij verklaart juist is. Of hij doelbewust of per vergissing een verkeerde verklaring deed, speelt daarbij geen rol.


Ook verplichting als notaris of makelaar. Als makelaar wijst u de verkoper het best op die verplichting en kunt u de toestand ter plaatse bekijken. Daarnaast moet de notaris de verkoper daarover ondervragen en kan hij opzoekingen doen bij bv. het Agentschap voor Natuur en Bos in geval van twijfel. Schieten de makelaar of de notaris daarin tekort, dan kunnen ze ook aansprakelijk zijn.48 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page