top of page
  • MEXP

Alles wat je moet weten over het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden.

Het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor kleine niet-residentiële eenheden, ook bekend als EPC kNR, is een belangrijk instrument dat in 2020 werd geïntroduceerd voor gebouweenheden die niet bedoeld zijn om in te wonen. Denk hierbij aan horeca- of winkelruimtes, kleine kantoren, praktijken, B&B's en meer. In deze blog gaan we dieper in op wat het EPC kNR inhoudt, wanneer het vereist is, hoe het opgesteld wordt en wat de geldigheidsduur is. We bespreken ook een recente ontwikkeling, namelijk de mogelijkheid om vanaf 2023 in plaats van een EPC kNR een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) op te stellen.


Wanneer is een EPC kNR vereist?

Het EPC kNR is van toepassing op kleine eenheden met een niet-residentiële bestemming. Deze eenheden zijn klein van formaat en maken geen deel uit van een groter niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden:


  • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid mag niet groter zijn dan 500 m².

  • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel waarin de eenheid zich bevindt, mag niet groter zijn dan 1000 m² en mag geen niet-residentiële eenheid bevatten die groter is dan 500 m².

Wie een kleine niet-residentiële gebouweenheid verkoopt, overdraagt of verhuurt, moet altijd in het bezit zijn van een geldig EPC kNR. Op het moment dat de gebouweenheid wordt aangeboden voor verkoop of verhuur, moet er een geldig EPC beschikbaar zijn. Bij de overdracht moet het EPC aan de nieuwe eigenaar of huurder worden verstrekt. Ook zijn er verplichtingen voor het vermelden van bepaalde elementen uit het EPC in advertenties of bekendmakingen.


Hoe wordt een EPC kNR opgesteld?

Het opstellen van een EPC kNR moet worden uitgevoerd door een erkende energiedeskundige type A. Deze energiedeskundige zal een plaatsbezoek uitvoeren en de nodige inspecties verrichten. Hierbij worden isolatiematerialen, ramen, verwarmings-, koelings-, warmwater- en ventilatiesystemen beoordeeld. Daarnaast maakt de deskundige gebruik van een door de overheid goedgekeurd softwareprogramma om het EPC op te stellen.


Bewijsstukken van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of apparatuur aantonen, worden ook meegenomen bij het opstellen van het EPC kNR. Over het algemeen neemt het opstellen van een EPC ongeveer een halve dag in beslag.


Geldigheidsduur en Energielabel

Het EPC kNR heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Het is echter belangrijk om te weten dat het EPC kNR vervalt in twee gevallen:


  • Wanneer de bestemming van de gebouweenheid verandert, bijvoorbeeld van winkel, restaurant of kantoor naar wonen of vice versa.

  • Wanneer er een nieuw EPC wordt ingediend.

Het EPC kNR toont een energiescore en een energielabel (van F tot A+) die de energieprestatie van het gebouw aangeven op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed). Ook bevat het EPC kNR aanbevelingen om de kleine niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger te maken. Hoewel deze aanbevelingen niet verplicht zijn, zijn ze wel richtinggevend om energiebesparende maatregelen te treffen.


Nieuwe ontwikkeling: EPC NR vanaf 2023

Vanaf 2023 heeft de eigenaar van het gebouw de mogelijkheid om in plaats van een EPC kNR een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) op te stellen. Hierdoor wordt een breder beeld gegeven van de energieprestatie van het hele niet-residentiële gebouw, in plaats van alleen de kleine eenheid.


Het EPC kNR is een belangrijk instrument dat eigenaren van kleine niet-residentiële eenheden verplicht om de energieprestatie van hun gebouw te beoordelen en te verbeteren. Het biedt niet alleen inzicht in de energiezuinigheid van het pand, maar geeft ook waardevolle aanbevelingen om energie te besparen. Met de nieuwe ontwikkeling van het EPC NR vanaf 2023 wordt het nog belangrijker voor eigenaren om hun niet-residentiële gebouwen energie-efficiënt te maken.


Heeft u een kleine niet-residentiële eenheid en wilt u meer weten over het EPC-attest of een afspraak maken met een expert? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Onze deskundigen staan klaar om u verder te helpen!

192 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page