top of page
  • MEXP

Het pachtcontract stopzetten wegens ‘eigen gebruik’?

Stel, de koper van een landbouwgrond waarop een langdurige pacht rust, zou graag de lopende pacht opzeggen wegens ‘eigen gebruik’. Wanneer kan dat precies en met welke termijn? Is dat anders voor een pacht in Wallonië?Pacht opzeggen voor ‘eigen gebruik’?


Wat is voorzien in de federale Pachtwet? U kunt als verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode een pachtopzeg geven om het pachtgoed zelf geheel of gedeeltelijk uit te baten of over te dragen aan naaste familieleden. Gaat het om een gewone pacht van 9 jaar, dan kan de opzeg (van 2 tot 4 jaar) aflopen na een lopende periode van 9 jaar.


Bij lange pachten (dus minstens 27 jaar). Ook hier kan de verpachter pas tegen het einde van de lopende periode een opzeg geven voor eigen gebruik (of naaste familieleden) als een opzeggingstermijn van minstens 3 jaar en maximaal 4 jaar gerespecteerd wordt.


Soepeler vanaf de derde periode. Zodra de pacht in zijn derde periode loopt (meestal na 18 jaar), kan de verpachter een einde maken aan de lopende pacht zonder het verloop van de negenjarige periode af te wachten. De opzeg (minstens 3 jaar en maximaal 4 jaar) voor eigen gebruik moet dan wel gelden voor het hele gepacht goed.


Procedure. De opzegging moet naam, voornaam, beroep, geboortedatum, burgerlijke stand en adres van de aanstaande exploitant vermelden.Als de pachter niet binnen de 30 dagen aangetekend laat weten dat hij akkoord gaat met de gegeven opzeg, moet de verpachter binnen de 3 maanden na de gegeven opzeg de geldigverklaring ervan vragen aan de vrederechter. Zo niet, is er helemaal geen opzeg. Die beide termijnen (30 dagen en 3 maanden) lopen vanaf de dag volgend op de verzending.


Wat zei de rechter onlangs?


Opzeg bij lange pacht tijdens tweede periode... Er werd een pachtcontract van lange duur gesloten, nl. voor 36 jaar. Na afloop werd dat – bij gebrek aan een tijdige opzeg – verlengd voor 9 jaar. De pachter had een opzeg gegeven die afliep in de loop van die tweede termijn van 9 jaar.


Zo’n opzeg is ongeldig vond de rechter. De rechter oordeelde dat die opzeg ongeldig was (vred. Henegouwen, 06.09.2021) . De wet voorziet dat de opzeg voor persoonlijk gebruik ook bij een pacht van lange duur niet tussendoor gegeven kan worden, maar tegen het einde van de eerste of tweede termijn gegeven moet worden.


Let op! Het is immers pas vanaf de derde periode dat de opzeg ook tussendoor, dus bv. na een looptijd van één jaar, gegeven mag worden.


Anders in het Waals gewest?


Opzeg van 6 maanden mogelijk. Enkel in Wallonië bestaat er een specifieke regeling rond pacht. Het Waalse decreet (decreet 02.05.2019) voorziet in sommige gevallen in een opzeg van 6 maanden. Die kortere opzeg geldt echter enkel als de pacht stilzwijgend jaar per jaar verlengd wordt.


Die was hier niet van toepassing! Die kortere termijn geldt als het gaat om een langdurige pacht van minstens 27 jaar ook enkel in de derde periode, dus na afloop van de tweede periode van 9 jaar.


Goed om te weten. Was de eerste periode geen langdurige pacht, maar een gewone pacht van minstens 9 jaar, dan geldt de kortere opzegtermijn vanaf de vijfde periode.


Klik hier en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.


91 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page