top of page
  • MEXP

Huurschade vaststellen zonder discussie?

Het is soms niet eenvoudig om met uw huurder tot een akkoord te komen over het bedrag van de huurschade. Mag u een expert het bedrag laten bepalen?


Huurschade vaststellen zonder discussie

De huurder veroorzaakte schade aan uw huurwoning.

In dat geval moet u de huurschade bewijzen. Daarvoor beschikt u het best over een tegensprekelijke ingaande én een uitgaande plaatsbeschrijving. Daarvoor heeft u met andere woorden ook op het einde van de huur de medewerking van de huurder nodig en daar wringt dikwijls het schoentje.


Moeilijk te bewijzen.

Werkt de huurder tegen, dan riskeert u de huurschade niet te kunnen bewijzen. Eenzijdige vaststellingen worden meestal niet aanvaard. Zelfs vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder bieden niet altijd een oplossing. Bovendien zal een gerechtsdeurwaarder nooit de huurschade begroten, dat valt buiten zijn wettelijke bevoegdheid. Anderzijds zijn gerechtelijke expertises met door de rechter aangestelde experten zeer kostelijk (minstens € 1.250) en kunnen ze tijdrovend zijn, waardoor u beter geen procedure start, tenzij de huurder zeker solvabel zou zijn.


Oplossing = bindende derdenbeslissing in huurcontract.

U kunt voor de plaatsbeschrijvingen een beroep doen op een onafhankelijke derde en bepalen dat de expert een ‘bindende’ (= quasi onaanvechtbare) derdenbeslissing mag nemen, en dat op gemeenschappelijke kosten van de verhuurder en de huurder. Onlangs oordeelde de rechter dat in dat geval u en de huurder de beslissing van de aangestelde expert in dat geval moeten respecteren (rb. Henegouwen, afd. Charleroi, 17.02.2021) . De deskundige wordt het best reeds aangesteld in de huurovereenkomst. Daarbij worden ook zijn concrete opdracht en de voorwaarden bepaald die hij moet naleven opdat de huurder niet zou kunnen inroepen dat de rechten van verdediging en van tegenspraak geschonden zijn.


Tip. Het is bovendien niet omdat u zo’n clausule heeft dat u ook verplicht bent om die kosten te maken. U kunt nog altijd eerst proberen om met uw huurder zelf tot een akkoord te komen. Lukt dat niet, dan laat u de expert zijn werk doen.


Tip. Problemen met huurders? Verwacht u veel huurschade bij einde huur? Raadpleeg één van de experten van MEXP (www.mexp.be)Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

126 views

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page